Редът на поправяне

Въздействайки ни, светлината разделя вътре в нас получаващите и отдаващите желания и ние започваме да чувстваме отблъскване между тях. Става ясно, че отдаващите желание биват привличани от различно възприятие и напълване от това на получаващите.

Всеки от нас има желания от двата вида – въпросът е кое от тях надделява. В душите, наричащи се „Исраел”, отдаващите желания, ГЕ (Галгалта Ейнаим), властват над АХАП (Озен,  Хотем, Пе), а в душите на „народите на света”, получаващите желания, АХАП, властват над ГЕ.

Първият тип души е по-близо до светлината, която ги осветява с Ор Макиф (О”М) и причинява първо тяхното поправяне. Невъзможно е да започне поправянето на „народите на света”, докато „Исраел” не поправи себе си. Първо „Исраел” поправя себе си в ГЕ (дясната линия), след това присъединява към себе си АХАП (лявата линия) и така от тях създава средната линия, поправяйки „народите на света” в себе си. В резултат, „Исраел” може да продължи поправянето на общата група, „народите на света”, тъй като неговите поправени келим (съсъди) са свързани с непоправените келим на намиращите се в очакване останали души.

Работата в двете линии с получаващите и отдаващите келим, тяхното правилно съчетание образува средната линия. Такива са етапите на нашето поправяне в двете части на общата душа. Освен това, основните поправяния се случват в АХАП или получаващите келим на „народите на света”, а ГЕ, който изначално се е спуснал от Бина, се намира в АХАП само за да го поправи.

Затова всички наши поправяния, които предшестват поправянето на „народите на света” в общата душа, се явяват просто подготовка.

От урока по статия на Рабаш, 28.09.2010

[22107]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: