Радостта – следствие от добри постъпки

каббалист Михаэль ЛайтманХора, в които се пробужда точката в сърцето, идват по различни пътища в науката кабала. Тя обяснява как да реализираме тази точка въз основа на желанията, как да построим екран и намерение над желанието и да пребиваваме в радост, но вече на друго ниво – радост от това, доколко мога да бъда в отдаване, да отъждествявам себе си първо със създадената висша сила, която е създала желанието и е внесла в него тази точка, с помощта на която мога да се издигна над желанието и да се слея с висшата сила.

Творението, състоящо се от желание и точка на стремеж към Твореца, извършвайки поправяне, развива тази точка дотолкова, че тя се превръща в екран, и тогава, вече над този екран, то може да отдава на Твореца, на светлината така, както светлината и Творецът му отдават – и от това изпитва радост.

Тогава, според своето състояние, творението вижда, че в даден момент е по-правилно да бъде или пусто, или по-напълнено в своето желание. Тъй като в крайна сметка, състоянията, които то усеща вътре в своето желание, винаги трябва да му дават истинска основа за проверка – действително ли се намира  в отдаване или не.

Ако за да се отърве от себе си трябва да усети страдания в желанието да се наслаждава, тогава то ги усеща, а над него пребивават в отдаване и от това то изпитва радост.

А ако постигне състояние, в което може да се радва от желанието да се наслади, от напълването, но не заради себе си (тъй като това е след всички съкращавания и опустошения, когато то започва да напълва себе си, за да добави радост над екрана), тогава изпитва радост от това, че може да напълни Твореца.

Когато постигнем «Симхат Тора» (Радостта на Тора), това означава, че ние знаем, как да използваме светлината, връщаща към източника, за да можем през цялото време да пребиваваме в състоянието отдаване в радост – в «отдаване заради отдаване» или дори в «получаване заради отдаване».

Тогава действително идва радостта, както е казано: «Радостта е следствие от добрите постъпки». Добрите постъпки са действията отдаване от две врати, от двете части на своята душа – Г“Е и АХАП.

От урока по статия от Рабаш, 29.09.2010

[22345]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: