Постижението – само с помощта на методиката на кабала

Баал аСулам пише в статията „От себе си ще видя Твореца“, в глава „Осъзнаване на постижението – само с помощта на методиката на кабала“, че отричането на висшето управление е подобно на това, ако запитат човек: „Кой е написал такава необикновено мъдра книга?“, а той им отговори, че всъщност няма такъв мъдрец в света, и всичко е  станало, защото неговият малък син е разлял мастило върху чистите листове. Мастилото се разтекло и се образували букви, които се съединили в думите на тази необикновена наука.

Отричайки наличието на висшето управление, хората действат на принципа: това, което не чувствам – не съществува!

Макар че виждат, че всичко има своя причина – и това е най – материалистичният подход. Всички наши научни изследвания  са изградени на изучаване на предварителните причини – иначе какво биха стрували всички наши естествени науки. Но при това, те отричат, че има причина  за цялото сътворение.

И макар, че човек разбира, че знанието му е ограничено и много неща не усеща и не разбира, той се опитва да докаже, че картината на мирозданието е именно такава, каквато му се вижда.

Но за да се изследва мирозданието, трябва да се издигнеш над природата. Аз мога да изследвам някакво състояние, само ако се намирам над него: трябва да съм човек, ако искам да изследвам животно. Животното не е способно да се самоизследва.

Аз мога да изследвам тези степени, които са под мене, но своята – не! Пример за това е психологията, поведението на човека – в нея ние се базираме само на реални, опитни факти, и не можем да се издигнем над човека и да го наблюдаваме отгоре, да разберем самата методика на човешките отношения, системата на връзки, менталността. Макар да ни се струва, че сме обективни и способни на това.

Затова Баал аСулам пише, че уважава материалистичната психология – тоест, основана на опитни данни, на изследване на материала и формата, облечена в материал.

А докато човек не може да изследва материала на духовния свят и формата, облечена в този материал, той нищо не може да каже за себе си! Това е все едно, котка да започне да изследва поведението на човека и да обяснява неговите постъпки.

Затова Баал аСулам казва, че постижението е възможно само с помощта на методиката на кабала, защото тя издига на следваща степен съзнанието.

От урока по статията „От плътта си ще видя Твореца“, 08.10.2010

[23807]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed