Подскочи и замри

На нас ни е трудно да разбираме езика на кабалистите. Самият предмет на разговора е скрит от нас, ние не знаем какво е това светлина и кли, Творец и творение, духовен свят, правилни и неправилни взаимоотношения.

Не можем да съпоставяме казаното в книгите с реалното, защото духовната реалност, устремена към отдаване не се намира в нашите усещания, които са все още егоистични.

Запомняйки думите на кабалистите, ние не достигаме тяхната същност, а говорим с шаблони, за които сме се уговорили по-рано.

Дори ако внесем в тях някакво разбиране, откъде да знаем, че то е вярно? Нали духовните състояния, за които говори науката кабала, все още не са оставили в нас усещания, впечатления.

А всичко, което се усеща от нас в нашето егоистично желание, не се отнася към духовното. За разбирането на смисъла на кабалистичните книги от нас се иска вътрешно да подскочим над своя егоизъм, да замрем в този вътрешен скок и да започнем да попиваме в себе си смисъла на техните думи.

Ето защо на нас ни е необходимо да превеждаме думите на кабалистите в руслото на чувственото възприятие. В света на Безкрайността всичко е просто: светлината напълва съсъда.

А на етапа на развитието, отдолу-нагоре, изучавайки текста, но без да го усещаме е невъзможно да си представим за какво става дума, да разберем и дори механично да запомним – нали с нас не се случва това, за което разказват кабалистите.

В резултат на учението, някои представи остават в паметта, но понеже в чувствата ги няма, ние се объркваме в тях и губим. Това продължава, докато не можем да усещаме описваните духовни състояния, според количеството на тяхното подобие на свойствата им за отдаване.

Да се постигне това е възможно само по пътя на работа с другарите, тъй като любовта към ближния води до любов към Твореца.

Пребивавайки в егоизма, сме длъжни в стремежа към връзка с другарите отначало да разкрием ненавистта, после да я поправим, докато не отидем към любовта, като към мост над пропаст от ненавист.

Благодарение на това поправяне, пропастта се запълва със светлина.

От урока по статия на Рабаш, 06.10.2010

[22722]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: