Отпечатъкът на светлината

Въпрос: По какъв начин, в правилната взаимовръзка между нас се разкрива Творецът?

Отговор: Има съсъд и има светлина. Творецът се разкрива само в съсъда, в творението.

Творението представлява желание, което може да изпитва или приятни, или неприятни усещания – наличие на нещо или недостиг на нещо.

А Творецът е отношение. Разкриване на Твореца означава разкриване на Неговото отношение към нас. Не на самия Него, а именно на отношението – т.е. формата, облечена в материал или светлината облечена в съсъд.

Светлината се облича в съсъда, когато той приеме нейните свойства. Какво е светлината като такава – аз не знам. А обличане на светлината означава, че тя се отпечатва в съсъда.

За да стане това, кли трябва да бъде „меко”. Иначе казано, да изпитва недостиг, да иска светлина. Защото светлината оставя в съсъда противоположен на себе си отпечатък, а съсъдът трябва да разшифрова тази противоположност в обратната посока – да се върне от негатива към позитива, за да разбере светлината.

Затова, ние трябва да снабдим нашето желание за наслаждение със съкращаване (екран) и с намерение (отразена светлина). Можем да усещаме и да интерпретираме правилно светлината, според това, как тя формира в нас екран и отразена светлина.

В резултат, ние усещаме собствената си форма – но именно светлината я е създала в нас и затова наричаме формата с името на светлината.

Точно по същия начин, АВАЯ – това е форма на творението, неречена с името на Твореца. Само така можем да Го познаем – по формата, а същността на Твореца не можем никога да постигнем.

От урок по статия на Рабаш, 17.10.2010 г.

[23909]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: