Място, достойно за жената

Нашият свят е егоистичен. В него всичко се основава на егоизма, на силата, на положението, на властта. Затова, в нашия свят, жената като че ли играе второстепенна роля.

Мъжът, по природа притежава голяма сила и независимост. Той не е толкова свързан с дома, с децата, покорява пространства, открива континенти. В него е развита повече фантазията, хазарта, страстта към играта. Мъжът извършва безумията в света.

А жената, съгласно своята природа е по-умерена сила, по-сериозна. Тя уравновесява света – това е силата на дома, на семейството. От гледна точка на продължаването на човешкия род, тя е по-важната част на природата.

Но поради факта, че нашият свят е егоистичен и агресивен, мъжете, притежавайки силата, свободата и способността да пробиват, заемат в него дори онези места, които не заслужават.

И така, основно те определят ситуацията в нашия свят, а жените се отнасят снизходително към тях, отстъпвайки им място.

Това касае всичко: религия, наука, ежедневие, напредване в кариерата, заплати… Единствено местата, към които мъжете не проявяват интерес са оставени на жените. Толкова несправедливо е устроен нашия егоистичен свят.

Но науката кабала говори за съвършено различен, обратен свят, където всичко е управлявано от силата на отдаването и любовта, царящи над всички различия и противоречия.

Ние трябва да предоставим на всичко съществуващо онова положение и значимост, които са му изначално дадени. Именно това изисква природата, хармонията, съвършенството – и науката Кабала.

Ако преминем от получаване към отдаване, ще видим противоположния свят, в който жената, което в превод означава царство, заема централно място, царува.

Това изхожда от строежа на духовните светове. Жената – малхут, се намира в центъра на всички светове и всичко съществува за нея. Защото от нея и чрез нея става раждането и развитието на новия свят.

Затова, единствено в науката кабала, жената може да намери истинското си предназначение и да постигне онова правилно и справедливо положение, с което е удостоена от природата.

От програмата „Кабала за начинаещи”, 14.10.2010

[24571]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: