Константата и променливата в уравнението за поръчителство

http://www.laitman.ru/wp-content/gallery/ml_wpblog_userpics/laitman_2009-05-28_0076_w.jpgВъпрос: Мога ли да проникна през външните декори и да се включа към точките в сърцата на другарите, към тяхната вътрешна пустота, която навярно и те самите все още не усещат?

Отговор: Да! Започнете да използвате силата на поръчителството, тъй като система вече има. Ако на човек му се отдаде да я преоткрие дори за миг – това е успех за вас!

Същата система съществува между нас и Твореца, но тя не ни позволява да се доберем до Него. Тъй като при обръщането към Твореца, ние нямаме възможност за „отстъпване” – колкото отворим тази система, толкова ще се повиши и минималния праг.

Да допуснем, аз съм я проявил на 10% – сега вече няма връщане назад,а само движение напред, тъй като Творецът е неизменен и контакта с Него може да се изгради само върху постоянна основа. Ако съм повишил мярката до 15% – това става моя минимум.

Ето защо, в дадения момент можем да „играем” на поръчителство не по отношение на Твореца, а само по отношение на групата, където няма проблем с подемите и паденията, и не е задължително да бъдем постоянни.

По това, системата от души се отличава от самия Творец. Той присъства в нея, но обличайки се в групата ми позволява все още да „шавам”, прескачайки отгоре надолу, и все пак да се движа напред. А когато постигна постоянно направление само към Него, Той ще ми се разкрие.

От урока по статията „Поръчителство“, 08.10.2010

[23411]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: