Как да трансформираме падението в подем

Въпрос: Как при наличието на непрекъснато появяващите се пред мен пречки да се задържа в намерението?

Отговор: Можеш да го направиш само с помощта на обкръжението и строгите рамки: трябва да знам, че имам урок и съм длъжен да отида, имам задължения и дежурства – трябва да ги изпълня. Не трябва никога и в нищо да нарушавам обичайното разписание!

Необходимо е да използвам цялото си свободно време, за да работя още повече от преди. По време на падението може да ти помогне само съединяването с групата, в която изпълняваш цялата тази работа – като старателен изпълнител, без разум и чувства, които ти сега не си способен да изпиташ.

Това е правилната реализация на падението – когато не се стараеш да избягаш от него, а го използваш за подема.

А ако си мислиш, че можеш да се справиш за сметка на своето желание и на ума – това изобщо не е вярно. По време на падението нищо не може да бъде изяснено и няма никакви чувства – човек е като мъртъв.

Какво е падение? Това е получаването на допълнително, по-високо желание за наслаждаване. Дава ти се възможност да усетиш, че със своите Г”Е се присъединяваш към АХА”П на висшия и вместо своето желание, усещаш желанието на висшия.

Преди съм имал свои собствени 10 сфирот, а висшият е имал негови. А сега, аз присъединявам към себе си неговото желание – моите Г”Е и неговия АХА”П – и отново се получават 10 сфирот.

И вместо моят мъничък АХА”П, към мен се добавя АХА”П на висшия – огромни желания, които са готови да се съкратят и отменят! Именно на този АХА”П му позволяват да работи с мен и ми окачват такава тежест…

Да допуснем, че мога да вдигна 20 кг., а ме принуждават да вдигна 50 кг. Аз не мога да го направя! На всеки крак са ми сложили тежест от 50 кг – нима мога да направя крачка?

Имал съм намерение да дам на някого 10 хиляди долара и внезапно разбирам, че самият аз имам дълг към банката, възлизащ на същата сума! Как в тази ситуация мога да дам на другия! Могат да се посочат и други подобни примери, случващи се в живота ни.

Това се нарича разкриване на АХА”П на висшия. А какво мога да направя, ако го усещам като пълна тъмнина? Нима мога да се справя с него посредством ума и чувствата си?  Какъв разум и чувство може да има тук, има ли изобщо някаква логика от моята гледна точка?!

На своето стъпало, аз съм бил „примерно дете” и изведнъж, към мен присъединяват такива желания и задължения, с които е невъзможно да се справя.

Толкова много искат от мен в състояние, в което съм загубил и разум, и чувства – напълно съм объркан и заобиколен от бездна, изпълнена с проблеми… Нима сам мога да направя нещо?

Спасението е само в групата и в това да изпълняваш каквато и да е работа в нея механично. И по този начин, ще започнеш да се издигаш в новото състояние…

От урока по статията „600 хиляди души“, 26.10.2010

[24950]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: