Кабалистите – за скритата Тора и откритата Тора, ч.6

Скъпи приятели! Моля, задавайте въпроси по темата на тези цитати на великите кабалисти!

Забележките в скобите са мои.

Предпочитание да се изучава скритата Тора пред откритата Тора.

Да бъде привлечена скритата в Тора светлина (единствено способна да ни поправи) е по-лесно чрез  занятията и усилията в Кабала, отколкото чрез усилия в откритата Тора.

И причината за това е много проста: мъдростта на откритата Тора е облечена във външни материални одежди. Такива като закона за „кражбата“, „грабителството“, „нанасянето на вреда” и т.н. И затова, за всеки (четящ тези земни разкази) е много трудно и тежко по време на занятията да настрои разума и сърцето си за Твореца (а това е необходимо условие) така, че да привлече (висшата, поправяща) светлина, съдържаща се в Тора.

А още повече, ако на човек тежко и трудно му се отдава изучаването на Талмуда, как ще успее освен всичко това, по време на заниманията да мисли и за Твореца? Защото, тъй като (в Талмуда) става въпрос за материални неща, то те не могат едновременно, по едно и също време да се съчетаят в него с намерението (поправянето) насочено към Твореца.

Затова, Хаим Витал съветва човека (вместо изучаване на Талмуда) да се занимава с науката кабала, тъй като цялата нейна мъдрост се облича в имената на Твореца.

И тогава, човекът без много усилия ще успее по време на заниманията (с науката кабала), да настрои разума и сърцето си към Твореца, (за да Му се уподоби) дори, ако е максимално невъзприемчив към обучението. Защото по своята същност,  изучаването на тази наука и изучаването на Твореца са едно и също нещо. (Затова, именно изучаването на Тора в нейната вътрешна част – науката кабала,  се явява единствен метод за масите, чрез който могат да постигнат своето поправяне и целта на творението).

Баал аСулам. Предисловие към ТЕС, п.22

[23458]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: