Кабалистите – за изучаването на кабала, ч.2

Скъпи приятели, моля задавайте въпроси по темата за тези цитати на великите кабалисти.

Забележките в скобите са мои.

За необходимостта всеки човек да изучава науката Кабала

Стремежа към разкриване тайните на Тора се явява идеалната цел на живота и съществуванието (защото в този случай човекът действа оптимално).

Рав Кук. Орот Кодеш, 1. Стр. 142

Тайните на Тора донасят освобождение (от егоизма, а с това и от всички страдания) и възвръщат народа на Израел (тези, които желаят да разкрият Твореца) на неговата земя (желание – рацон, от думата земя – арец).

Рав Кук. Орот, стр. 95.

Именно във време на голяма криза (глобална, пълна зависимост на всички от всички) и огромна опасност (да разрешат проблема, както винаги посредством световна война), е необходимо да се използват преимуществата на лекарството (пътя на светлината вместо пътя на страданието).

Рав Кук. Писмо 2, стр. 123-124.

Ако младите хора с времето разкрият за себе си тежестта (на този свят) и слабото желание (точката в сърцето, стремежът на сърцето към висшия свят, егоистичните желания) към занимание с вътрешната Тора (истинската природа на света), то върху тях ляга задължението, да приемат като правило, да не преминава и един ден, без изучаване на кабала по час или два – и тогава с течение на времето, те ще придобият разум.

Рав Кук. Писмо, 1. стр. 82

[24071]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: