Кабалистите – за изучаването на кабала, ч.3

Скъпи приятели, моля задавайте въпроси по темата за тези цитати от великите кабалисти.

Забележките в скобите са мои.

За необходимостта всеки човек да изучава науката кабала

В своите книги, кабалистите говорят за това, че да изучава кабала е задължен всеки човек. И дори, ако някой е изучил Тора във всичките ѝ тънкости, и притежава качества, превъзхождащи тези на всички праведници в света, но не е изучил кабала, то той ще бъде принуден отново да извърши кръгооборот и да дойде в този свят още веднъж, за да изучи тайните на Тора и кабала (тъй като само с нейна помощ ще постигне целта на своето сътворяване).

Баал аСулам. Предговор към книгата „Устатата на мъдрия“.

Защо кабалистите са задължили всеки (наистина всеки човек!) да изучава науката кабала? Тук се крие нещо велико и достойно за разгласяване, съществува неоценимо, чудесно свойство за занимаващите се с науката кабала И дори и да не разбират това, което учат, но благодарение на своето силно желание и стремеж да разберат изучавания материал, те пробуждат върху себе си светлината, обкръжаваща душите им.

Това означава, че за всеки човек от народа на Израел е осигурено, в края да придобие всички прекрасни свойства, с които Творецът, в замисъла на творението е замислил да наслади всяко създание.

Баал аСулам. Предговор към ТЕС,. п.155.

[24174]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed