Кабалистите – за изучаването на кабала, ч.7

Скъпи приятели, моля задавайте въпроси по темата за тези цитати на великите кабалисти.

Забележките в скобите са мои.

За необходимостта всеки човек да изучава науката кабала

Същността на думата „духовно” няма абсолютно никакво отношение към философията, защото по какъв начин могат да обсъждат онова, което  никога не са виждали или почувствали? Върху какво се основава то (тяхното мнение за духовното)?

Защото, ако има някакво определение, позволяващо да се различи и отдели духовното от материалното, то да го даде не може никой, освен тези, които са постигнали веднъж духовното и са го усетили, – а това са истинските кабалисти.

Баал а-Сулам. Науката кабала и философията.

Духовното освобождаване е възможно само благодарение на изучаването на науката кабала. (Защото само изучаването на кабала, изучаването на действието на висшата светлина над желанието е способно да предизвика неговото въздействие и върху нас. И това е нашата единствена възможност да се променим, да се издигнем във висшия свят, да разкрием Твореца).

Виленския Гаон, „Евен Шлема”, част 11, 3

[24466]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed