Кабалистите – за изучаването на кабала, ч.5

Скъпи приятели, моля задавайте въпроси по темата за тези цитати на великите кабалисти.

Забележките в скобите са мои.

За необходимостта всеки човек да изучава науката Кабала

И сега само на нас е възложено да поправим това ужасно заблуждение (отхвърлянето на Кабала от широките маси), затова всеки от нас е длъжен да поеме върху себе си, с цялата си душа и разум, и да възвеличава отсега и завинаги, вътрешната част на Тора (Кабала) и да ѝ предостави достойно място (в своето сърце), в съответствие с нейната истинска важност (за нас в достигането на вечност и съвършенство) по отношение на външната част на Тора (разказваща единствено за външното изпълнение на ритуали).

Баал аСулам. Предисловие към книгата Зоар, п.71

И тези тайни (на Кабала) не само, че не е забранено да се разкриват (на всички), а даже напротив, да се разкриват – това е велика заповед (защото чрез това Творецът се разкрива на човек). И възнаграждението за този ,който умее да ги разкрива и ги разкрива (на всички) – е много голямо. Тъй като от разкритието на тази светлина много, и наистина много зависи избавлението (на човечеството от всички страдания) в наши дни.

Баал аСулам Предисловие към ТЕС. п.30.

[24383]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: