Кабалистите – за изучаването на кабала, ч.1

Скъпи приятели, моля задавайте въпроси по темата за тези цитати на великите кабалисти.

Забележките в скобите са мои.

За необходимостта всеки човек да изучава науката Кабала

Всеки човек трябва да изучава Кабала (иначе той не изпълнява предназначението си и изживява живота си напразно).

Баал аСулам Предисловие към книгата „Устата на мъдрите”.

Няма за Твореца по-голямо удоволствие от това, когато се занимават с Кабала (защото с нейна помощ Го разкриват). И още повече, човек е създаден само за това – да изучава Кабала (тъй като само чрез нейното прилагане, той ще достигне целта на своето създаване).

Рав Хаим Витал, „Въведение към Шаар Акдамот”. Стр. 6, 7

Абсолютно (безпрекословно) задължение (свише) възложено на целия народ на Израел, на всекиго, който и да е, е да се занимава с вътрешната част на Тора и нейните тайни (Кабала), без което той няма да достигне своето съвършенство.

Баал аСулам, Предисловие към книгата „Устата на мъдрите”.

Избавянето на Израел (от егоизма, а значи, от всички негови проблеми) и цялото негово величие (самостоятелност, безопасност, мястото му сред народите на света), зависят само от изучаването на книгата Зоар и вътрешната част на Тора.

Баал аСулам, Предисловие към Книгата Зоар.

[23956]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed