Кабала говори с най-точния език

каббалист Михаэль Лайтман„Не всички части на Тора са еднакви от гледна точка на съдържащата се в тях светлина”. Науката Кабала ни ги представя по своему – тя взема най-важните моменти, отнасящи се до развитието на душите и ги предава със свой език.

Съществуват четири различни езици за изложение на Тора – предаващи методиката на поправянето, която се нарича Тора (от конструкцията на думата – „ораа”): сод, ремез, друш, пшат (тайни, намек, иносказание, просто тълкуване).

Науката Кабала е най-точният език, тя най-добре обяснява методиката. Предава я не като описание на нашия свят, законите на земното поведение, приказни ситуации – всички тези описания са много далече от съвременния човек, и затова ние използваме произведенията на кабалистите – Книгата Зоар, коментарите на Петокнижието на Тора, а от Зоар са излезли всички останали кабалистични книги (на кабалистите Ари, Рамхал, АГРА, Баал аСулам).

Само като изучим произведенията им, можем да преминем към Тора и да разберем за какво говори тя – разбира се, цялата Тора разказва за нашите последователни поправяния – състоянията на нашите души в света Ацилут.

От урока по статията „Науката Кабала и нейната същност”, 17.10.2010

[23942]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed