За всеки е необходимо да развие своята душа

Кабала се занимава с поправянето на душите. Душа има във всеки, но е скрита. Това е желанието за разкриване  смисъла на живота.

Когато в човека това желание се пробуди дотолкова, че да го доведе тук, където се изучава кабала, значи душата е започнала да се разкрива. И тогава той усеща потребност от знанията, които дава кабала.

В противен случай, човекът няма да развие своята душа и тя ще си остане само точка, с което той ще предизвика натиска на подтикващите го сили върху себе си, усещащ се като страдания.

Защото целта на нашия живот е да разкрием и развием своята душа, за да можем в нея да установим връзка с Твореца. Затова не е важно какви природни способности притежава човекът – едни ги привличат повече естествените науки, а други – културата и образованието. На един му е необходима най-простата механична работа, а на друг – някакви философии.

Има лениви хора, а също и енергични, съобразителни. Но няма никаква връзка между всички тези земни качества и развитието на душата. Както е казано в кабала: „Не с ума се учат”.

Самият аз ценя знанието и научния подход, но видях как това може да обърка човека. Затова, няма никакви ограничения – главно е желанието!

Взема се под внимание само точката в сърцето, която се развива със силата на светлината и не се отнася към земните свойства на човека. Няма никаква връзка между природните качества, навиците, образованието и успеха, реализиран при поправянето на своята душа.

От урока на тема „Подходът към изучаването на кабала“, 01.10.2010

[#22358]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: