Защо по света има толкова много различни науки

В своите изследвания, науката се основава на нашите телесни органи на възприятие.

Но ако променим своите вътрешни свойства и излезем извън рамките на обичайните си пет сетива, тогава ще можем да видим друг свят, да го изследваме и ще открием друга наука.

Затова, науката кабала е допълнение към всички науки на света, тъй като взема предвид точно онова, което ще видим и почувстваме, ако изменим своите свойства.

Кабала привежда цялото творение в единна форма. Като наука, тя се основава на един прост принцип: желание – материя и светлина – форма, облечена в материя.

Ако ги изучиш, ще разбереш цялата природа на всички явления – както в частното, така и в общото, както в нашия свят, така и на всички стъпала на висшите светове. Навсякъде действа един принцип.

Кабала е универсална наука и следвайки я, винаги можеш да определиш къде се намираш, какви явления и свойства наблюдаваш.

С нейна помощ, можеш да изследваш и микро, и макро световете, имайки само един принцип – 10-те сфирот, в които можеш да се задълбочиш и в най-дребните детайли, а можеш да ги изучаваш и общо – и навсякъде ще действат едни и същи закони!

В нашия свят, всички науки поразително се различават една от друга: биология, ботаника, астрономия… Трудно ни е да направим паралел между тях. Но ако вземем единствената основа: съсъда и светлината, тогава остава един закон. А разликата е единствено в дълбочината на желанието (големината на авиюта)

В него винаги се случват едни и същи явления, но в зависимост от дебелината/ грубостта на материала, между тях ще има и разлика. И ще ни бъдат демонстрирани еднакви явления в паралелните науки като физика, химия, биология, зоология и т.н.

Науките за материала на различните нива (2, 3, 4) – това са биологията, зоологията, географията и прочее. Едни и същи форми се проявяват в неживата природа, в животните, растенията – процесът навсякъде е еднакъв и светлината еднакво се отпечатва в материала, но заради различния материал, ние възприемаме еднаквата форма по различен начин.

Затова, кабала е най-универсалната наука и е необходимо да се разрушат стереотипите на невежеството, че кабала не е наука, а мистика и медитация изпълнена с тайни.

От урока по статията „Кабала в сравнение с науките“, 21.10.2010

[24445]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: