Запазване на жизнения дух

Въпрос: Какви са признаците за добра връзка между приятелите?

Отговор: Жизненият дух между тях, подемите и въодушевлението независимо от текущите състояние – всички това сочи към добра връзка между приятелите.  Светлината извършва различни действия върху нас, разкрива омраза, разединение и разбиване между нас. След това тя ни поправя. После отново разкрива разбиването и отново го поправя. Това продължава докато станем напълно поправени.

Разбираме, че преминаваме през различни състояния по този път; някои от тях, за разлика от други, са по-приятни и по-понятни. Ние винаги ги оправдаваме, тъй като те произлизат от Добрия и Творящ добро, от няма никой освен Него. Просто трябва да се опитаме да съхраним обединението и да поддържаме общия дух – нашия жизнен дух.

Това всъщност е желаното състояние. Имено тук са разположени всичките 125 духовни степени – в съхраняване на връзката и жизнения дух над подемите и паденията. Когато между душите се разкрият разделението и единението, тогава разкриваш целия разказ на Тора, през който трябва да преминеш.

Ти разкриваш там злото начало, Египет, изгнанието и причините за тях, цялата дълбина на злото, което възниква от разбиването, и редът на поправяне. Там разкриваш действията, водещи към обединението – „праотците” и „синовете”. Разкриваш душите, т.е. нашите части, които са взаимосвързани до някаква степен. Разкриваш цялата история, за която четеш, под формата на процесите, през които преминаваш. Ти се отъждествяваш с всяка душа и разкриваш нейния път на поправяне.

От урока по статията на Рабаш, 26.09.2010

[21954]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: