Взаимовключване – какво е това?

Всъщност, взаимовключването (взаимопроникването – иткалелут, ивр.) това е най-важното действие и няма нищо, което би могло да се сравни с него по значимост. Това произтича от Замисъла на творението.

Творецът, висшата светлина създава желание за наслаждение, което е устремено само към това да се напълни с всичко, което носи в себе си светлината. То буквално е поробено от светлината, усеща я като наслаждение, като живот.

В такава форма това желание все още дори не трябва да се нарича творение, нали в него няма никаква самостоятелност, то напълно зависи от светлината. Затова, като творение, то не съществува, както сянката, която не може да съществува отделно от човека или от някакъв предмет, който да я създава.

Но Творецът желае това творение да стане самостоятелно, такова като Самия Него. За това е необходимо творението да премине много дълъг път, доста по-дълъг, отколкото този, който преминава капката на семето, превръщайки се в жив организъм.

Наистина, творението е създадено като сянката на светлината, като неин отпечатък, като нейна противоположност. Но постепенно, под въздействието на светлината, то започва да се развива.

И цялото му по-нататъшно развитие в процеса на 4-те стадия на разпространение на пряката светлина, възникването на световете: АК, Ацилут, Брия, Ецира, Асия, този свят, спускането на душите в нашия свят и подемът им обратно – става за сметка на взаимовключването на желанието и светлината.

При това творението попива всички свойства на Твореца и става като Него. И нещо повече: тъй като при това то намира по-сложна вътрешна структура, в него се появява възможност да узнае всички детайли на творението в цялата му дълбочина.

По такъв начин творението разкрива това, което е направил в него Творецът. Познавайки себе си, като производно на Висшата светлина, творението познава Твореца. Това се нарича „от Твоите действия ще позная Теб”.

И всичко това е благодарение на това, което се нарича взаимовключване.

От програмата „Кабала за начинаещи”, 27.10.2010

[25346]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed