Бутват от пътя или подбутват напред

Въпрос: Как е възможно да се задържаме в правилното намерение, ако висшата сила нарочно ни отхвърля от него?

Отговор: Висшата сила не ни отхвърля от правилното намерение, тя само ни добавя още по-голямо желание, което сме способни да преодолеем и да поправим.

Отгоре всичко точно е разчетено съгласно общата система: колко усилия вече си вложил, колко сили са натрупани в твоя запас – и според това количество, на теб сега ти разкриват допълнително желание.

А на теб ти се струва, че те бутват от пътя. Но теб не те бутват, обратно, дават ти възможност да се придвижиш!

А ти го възприемаш като пречка, защото не се стремиш към работа. Ако ти беше заинтересуван от работата, би се радвал от затрудняването.

Всичко зависи от това, как аз се подготвям. Ако съм устремен в работата и считам възнаграждението за възможност да направя все повече и повече, то всички тези струващи ми се падения не бих възприемал като падения. Ще видя, че това е възможност за придвижване и за успех.

Аз ще благодаря за това утежняване на сърцето като за поправяне. Нали за мен това ще бъде възможност да проявя своята любов към Твореца.

От урока по статията ”Любов към Твореца и творенията”, 06.10.2010

[22751]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: