Entries in the '' Категория

Да не загубим духовната траектория

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Как да останем през цялото време „на траекторията на духовността”, т.е. в точката на приемане на решение, че духовното пространство и единството са над материалните достижения.

Отговор: Още щом ни се отдаде да създадем такава връзка, „място за разкриване на Твореца” – то тутакси изчезва, за да можем да приемем такова решение отново и отново.

Всеки миг трябва да бъде Начало. И в този постоянен избор ще помогне само силното обкръжение, което ще ни позволи да се задържим във връзка (см. Баал Сулам, „Свобода на волята”). А сами не е възможно да се удържим в това решение повече от един миг…

Трябва да поставим себе си в правилно общество, като зърно в почвата, да получим от него осъзнаване на важността на целта и тогава ще можем, съединявайки точките на решенията, да построим от тях права линия към целта.

От урока по статия на Рабаш, 08.09.2010

[#20902]

Дом за Твореца

каббалист Михаэль ЛайтманНеобходимо е да разберем, че всичко, което четем в Зоар, става вътре в нашето съединение.

Връзката между нас създава (ражда) „пространство”, ново измерение, в което ще се разкрие Творецът. Само по себе си това пространство не съществува.

Но ако всеки от нас, в своята точка в сърцето, се стреми да се съедини с другите, нашите общи усилия строят това пространство, мрежата от връзки между нас – за разкриване на свойството отдаване, Твореца. Можем да наречем това пространство група.

Хората винаги питат: „Къде се намира духовното – нагоре, надолу, някъде отстрани?”. Както е казано в молитвата: „Къде се намира Неговото Величие?” – То не се намира никъде, няма място.

Ти трябва да построиш това място – от твоето отношение към другите. Заедно вие строите духовно пространство и в него се разкрива Творецът.

И Творецът сам се нарича „място”, защото Го усещаме само по това „място”, което създаваме за Него.

Творецът съществува извън всяко пространство. Вие сами трябва да го построите – общото, поправеното желание, подобното на Твореца свойство отдаване и тогава в него ще се разкрие Творецът.

Той може да се разкрие само по такъв начин – в подобието на свойствата, в подходящо за Него място – в същото това свойство отдаване. Няма друга възможност.

Това място е Храмът, Домът на Твореца – желанието на Малхут, придобила свойството Бина. И затова се нарича Бейт Амикдаш – Дом на Светостта. Малхут е дом, а светостта е свойството отдаване, Бина.

От урока по книгата Зоар, 08.09.2010

[#20908]

Всички грешници и праведници са в мен

каббалист Михаэль ЛайтманЗоар, глава „Ваехи”, п.193: За останалите грешници в света не е казано: „Било нечестиво в очите на Твореца…”.

Тук е казано: „Бил Ер първородният на Йехуда, нечестив; и било нечестиво в очите на Твореца това, което той правел”, понеже е казано: „изливал семето на земята”.

Стълбата на духовните степени, по която започваме да се издигаме от нашият свят до света на Безкрайността ,се състои от 125 степени (състояния), които се делят на още много частни състояния. Всяко състояние  се състои от съсъд и светлина в него.

Затова, изхождайки от написаното в Тора, ако аз се намирам на степен „Ер”, то извършвам действие, което се нарича „изливане семето на земята”. А ако се намирам на степен „Яков”, то съгласно тази степен формирам три линии.

Затова, четейки текста, е необходимо да се разбере, че в дадено състояние човек се намира в образа, наричан Моше или Аарон, Авраам или Фараон, Билам или Балак, и изпълнява присъщите всекиму действия.

Става дума за вътрешни състояния на човека, които е длъжен да премине и да получи впечатление от своето „зло начало” и светлината, възвръщаща към източника.

Цялата съвкупност на тези образи, формата, която те придобиват, впоследствие се събира в общ образ подобен на Твореца.

Всички грешници и праведници се съединяват в него със своите празноти (съсъди) от състояние на грешници и с всички поправяния и напълвания с отдаване от състоянието на праведници. И така човек се издига във вечността.

От урока по книгата  Зоар, 05.09.2010

[#20703]

Съвършенството – това е равенство

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: На всяка душа ли лежи отговорността да стане активна част от общата система?

Oтговор: Всяка душа е задължена да се включи в работата на системата, защото тази система е съвършена! А ако в съвършенството липсва една част, то съвършенство не съществува, няма нищо!

Казано е, че един пробива дупка на борда  на кораба и всичко потъва. Не е важно какъв размер е бил този кораб, би могъл да бъде огромен, но това е завършено строителство, което се влияе от всеки елемент.

Затова, всеки човек е равнозначен на всички останали, бил той мъдрец или от простолюдието, не е важно, в общата система всички са равни, ако тя е затворена.

По  време на поправянето в нея има големи и малки души, и всекиму е нужно да бъде разглеждан съгласно неговата степен.

Малките са длъжни да се преклонят пред големите и т.н. Но когато процесът на поправяне завърши, в съвършенството всички души са равни.

От урока по статията „Предговор към Паним Меирот””,05.08.2010

[#20634]

Начало на Годината – начало на нова степен

Духовният подем – от получаване за себе си към отдаване за другите, който се нарича „вяра над знанието”, тоест „предпочитане на отдаването пред получаването” – получаване на наслаждение от отдаването.

Аз съм длъжен да усетя вдъхновение и радост от това, че се повдигам над своя егоизъм и повече не гледам какво мога да получа в него. Но на мене ми е необходима светлина – сила, за да направя такава промяна със себе си!

Това се нарича „Аз – към своя любим, а любимият – към мене” – когато започнем да разговаряме с Твореца, разбирайки се един друг.

Аз разбирам защо Творецът е направил живота ми пуст и ми е дал възможност да се прикрепя към група – за да ми стане ясно какво е отдаване. Той леко ми просветва, като че ли казва: „Избери това!”, за да мога да направя първата крачка. А реализацията вече е възложена на мен.

Малхут на висшето (свойството отдаване) се представя на моя егоизъм Кетер (Рош, глава) – тъмна и пуста.

Но ако аз реша, че моят Кетер (устрем) трябва да се прикрепи към нея със своето желание за отдаване, то Малхут на висшето вече няма да ми се представя пуста и тогава аз ще се прилепя към нея като към висша степен.

Това е и начало на нов път. Началото се нарича Нова година (Рош Ашана – глава на началото), идваща след месец Елул – абревиатура от  „Аз –  към любимия, а любимият –  към мен”.

 

От урока по статия от книгата „Шамати“, 06.09.2010

Спектакъл за един актьор

Въпрос: Длъжен ли е всеки човек да премине всички състояния, описани в Зоар?

Отговор: Казано е: „Всеки човек е длъжен да напише книга за Тора”.

Това означава, че ти си длъжен постепенно да разкриеш всички свои свойства-желания, в техния изходен егоистичен вид и според тези разкрития, да ги поправиш от „заради себе си” към „заради другите – Твореца”. Ти строиш нов съсъд – с екран О”Х и го напълваш.

Разкриването на разбитото кли означава, че ти се въплащаваш в определен тип грешник, описан в Тора, а впоследствие, с поправянето на това състояние, се въплащаваш в някакъв праведник от Тора.

Тези образи и форми, които трябва да приемаш стъпка след стъпка, преминавайки ту в грешник, ту в праведник, Тора рисува за тебе.

Това е  отпечатък на вече съществуващи в теб модели. Все едно вървиш в тъмното с прожектор и осветяваш ту грешника, ту праведника.

И така всеки път преминаваш от образ в образ! Длъжен си да преминеш през всичко! Цялата Тора съдържа състояния, които ти преминаваш, започвайки от Адам в тебе – първото разкритиe на злото, първият контакт с Твореца.

Именно с това започва човек – с усещането за своя егоизъм като противоположност на Твореца.

Цялата Тора говори само за последователни превъплъщения в различни роли, които играеш като в театър, по даден сценарий.

Превъплъщаваш се в различни образи, но всички роли играеш само ти.

 

От урока по Книгата Зоар, 05.09.2010

В точката между доброто и злото

Зоар, глава ”Ваехи”, п.244: За бъдещия свят е казано: „Така, както дните на Дървото [ще бъдат] дните на Моя народ”. ”Както дните на Дървото” – тоест Дървото на Живота.

По същото време е казано: ”Ще унищожи Той смъртта навеки”, – нали в Дървото на Живота няма изменение, и няма в него смърт.

Става дума за това, че човек се намира в точката за приемане на решения, избора между доброто и злото, в клипат Нога.

Цялата тази система произтича от това, че от една страна, Творецът забранява на Адам да яде от плодовете на Дървото на Живота, а от друга страна, му изпраща ”жената”, съблазняваща го да прегреши – да вкуси от забранения плод.

Двете противоположности съществуват заедно. А ние сме длъжни да не се объркаме и да не се раздвояваме в своето възприятие, а да разберем, че тези разногласия, които присъстват във всяко състояние, където Творецът ни се представя двулик, с двойствено отношение към нас, са предназначени за това, да ни постави в такова положение, когато ние няма да знаем какво да правим и тогава ще се нуждаем от Него.

Това е клипат Нога, точката на нашата свобода. Тази свобода се появява именно в тази точка, където двете отношения на Твореца –злото и доброто – се съединяват заедно и е невъзможно да различиш между тях, да премахнеш техните противоречия, а само като се обърнеш към Него.

 

От урока по Книгата Зоар, 08.09.2010

Стволовите клетки на душата

Нищо не изчезва в духовното. Точно обратното – различията между душите стават дори още по-ясни. Всяка душа притежава специални качества, които създават цялото богатство на възприемането на Твореца. Това става въз основа на свързването с противоположните качества на другите души. Така взаимното възприятие на Твореца става 620 пъти по-голямо от възприятието на отделната душа.

Размерът на духовния съсъд (кли) не се определя от неговото количество, а от качеството. Затова всяка душа се разкрива по-силно и уникално. Това е подобно на стволовите клетки, които са универсални и могат да се използват като тухли за построяването на всичко останало. Сърцето, черният дроб, бъбреците и белите дробове могат да се изградят от тази основа, наречена „стволови клетки”.

Същото важи и за духовното. Сега всеки от нас живее вътре в стволовата клетка на своята собствена душа. По-късно ще започнем да се свързваме с общата система, групата, със системата от души, които разкриваме в нея. Чрез присъединяването им към нас ще се свържем с Твореца, който се разкрива в системата от души. Тогава ще започнем да постигаме и себе си: кои сме ние, на какво принадлежим, какво е душата ни, каква е моята мисия и какво е моето главно качество сред цялата съвкупност от свойства, които го съпровождат.

И затова, когато напредваме в духовното, всеки човек все повече се съединява с всички, но в същото време става и по-уникален, защото свързвайки се с другите, той увеличава своята стволова клетка. Затова Баал Сулам пише в статията „Свободата”, че всеки човек трябва да развива своите уникални качества, вместо да ги потиска. Въз основа на неповторимостта на всеки един, ние ще постигнем огромен, съвършен съсъд, в който ще можем да възприемем целия духовен свят и Твореца 620 пъти по силно, отколкото в началото на Сътворението. 

От урока по книгата Зоар, 01.09.2010 г.

Да построим държавата Кабала

Писмо: Свидетели сме на възникването на нова социална структура на онлайн общество. Строи се виртуална реалност, в която все още липсват всякакви правила и идеология, нищо няма. Мисля, че вашата методика е най-подходяща специално за такива онлайн общества, а не за реалния свят, тъй като той е ужасно инертен и изпълнен с всякакви идеологии. Междувременно, във виртуалния свят промените се случват всеки ден, а не на няколко десетки години.

Това не е духовния свят, но той вече не е и материалния свят. Това е нова игрова площадка за човешкия ум, където той може да проиграе различни сценарии, които по-рано можеха да се проверят във физическата реалност в рамките на десетилетия и даже за столетия.

В Израел е възможно да работите, както в доброто старо време, създавайки физическа инфраструктура и ние виждаме последните няколко месеца, че това работи прекрасно. В останалите части на света обаче, това няма да ви го позволят – и във физическия свят и в неговата идеологическа надстройка всичко вече е заето. И измененията настъпват само под действието на катаклизми.

Докато „материалният” човек няма дори да ви послуша, то „духовният” ще улови същността на кабала веднага. Човек, който живее в тези виртуални светове, ще ви каже: „ако вашата игра е интересна, нека поиграем, защо не?”. Виждам това като единствен шанс да променим нещо във външния свят.

Коментар: Съгласен съм с вас  почти във всичко. Опитваме се да направим това със нашия Стимулатор: да създадем ново социално обединение, единствената държава на кабала в света. Нашата Конституция е „обичай ближния”, според закона на Висшата сила в Природата. Всички закони, правила за поведение, взаимоотношения и решения са основани само върху природния закон на отдаването. Баал Сулам пише за това в статията „Последното поколение”.

Подрастващите възприемат онлайн обществата като техни семейства, отказвайки се от живото общуване в полза на виртуалното. Онлайн обществата се превръщат във силни отправни точки за потребителите.