Entries in the '' Категория

Кога ще дойде Машиахът (Месията)?

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Ако АРИ е бил Машиах, син на Йосеф, то кой ще бъде втория Машиах, син на Давид и кога той ще се появи?

Отговор: Сулам нарича „тръбния зов на Машиаха” – разпространението на науката кабала сред всички народи. Машиах – това е сила, поправяща душите.

Дали това ще се изразява в действието на някоя личност или само на ниво управляващи сили? Това не е толкова важно, понеже целият този процес се нарича „Машиах бен Давид”.

Ние живеем във време, когато знанието за кабала се разпространява по целия свят, което води до всеобщо поправяне. Затова този период можем да наречем времето на Машиаха – това е неговото начало.

Светът трябва да разбере, че всички проблеми и катастрофи са предизвикани от нашето непоправено състояние.

Разбирането на причините за случващото се – това вече е разкриване на злото, произтичащо под въздействието на висшата светлина. Затова то се отнася към времето на Машиаха.

Духовното освобождаване (геула) – това е разкриването на общата сила за отдаване. Написано е, че „Машиахът ще доведе целия свят в Йерусалим” за да изучават Тора.

„Тора” – това е сила, пораждаща в нас свойството отдаване, а „Йерусалим” – желанието, чрез което ние достигаме контакт с Твореца.

Разкриването на светлината за поправяне на тези желания, докато не достигнем до пълно освобождаване, произтича със силата на Машиаха, със силата на светлината, постепенно разкривайки ни се.

Но Машиахът няма да дойде, докато ние не достигнем максимално разпространение на науката кабала в света. Той не може да дойде, докато целия свят като цяло не осъзнае необходимостта от поправяне.

От урока „Предисловие към „Паним Меирот””, 05.08.2010

Ежедневен урок по Кабала на проф. д-р Михаил Лайтман – 06.09.2010 г.

Част 1: Трудове на Рабаш, „Шлавей аСулам (Стъпалата на стълбата)“, статия 10

Видео (англ.) Сваляне Аудио (англ.) Сваляне

Видео (рус.) Сваляне Аудио (рус.) Сваляне

Чертеж: ZIP FILE (ивр.)

Част 2: Трудове на Баал Сулам, „Шамати (Чуто)“ , статия 42 – „Елул“

Видео (англ.) Сваляне Аудио (англ.) Сваляне

Видео (рус.) Сваляне Аудио (рус.) Сваляне

Чертеж: ZIP FILE (ивр.)