Entries in the '' Категория

Пешеходец движещ се от точка А към точка Б

Въпрос: Възможно ли е през цялото време да се върви с вяра във висшето знание?

Отговор: Разбира се, че не. Но кабалистите не обсъждат можем или не да вървим така. Ние просто сме задължени!

А когато не можем, молим за помощ и Творецът ни създава тази работа! Цялата работа е работа на Твореца, а не на човека. Но на нас ни е нужно да Го помолим, за да изпълни тази работа.

Човек е задължен да доведе докрай опита да осъществи работата! Дори ако в началото му е ясно, че го очаква неуспех със собствени сили да достигне целта. Успехът е, че съзира това, което прави Творецът и знае как да го помоли.

Аз винаги се намирам в такъв процес, издигайки се по правата между началната (текуща) точка и крайната цел, до която непременно трябва да отида.

Крайната точка, това е отдаване, любов към Твореца и творението, вяра във висшето знание, отдаване над получаване. И излизайки от началната точка съм длъжен да достигна крайната.

А по пътя имам:

1-ва част: направи всичко, което е по силите ти! Това е преди всичко.

2-ра част: пълно разочарование от своите сили.

3-та част: разбиране, че Творецът единствен може да ме спаси.

4-та част: там, където започвам да работя заедно с Него в отдаване (хафец хесед) и любов.

Но намирайки се в самото начало, трябва да зная, че непременно ще отида до края и се надявам на своите сили! Аз не мога да сложа ръка и да чакам действията свише.

Ако не се облегна до край на първия етап, не направя всичко възможно, което е по силите ми, аз никога няма да дойда до отчаяние, да разбера своето безсилие, никога не ще осъзная, че се нуждая от помощта на Твореца. А как ще призова светлината, възвръщаща към източника?

Един етап се разгръща за друг, определя и строи следващото състояние. Човек не знае къде точно се намира и какво го очаква на следващия етап в следващия миг. Но цялото придвижване се осъществява за сметка на неговия натиск.

От урока по статия на Рабаш, 30.08.2010 г.

Кабалисти за кабалистите, ч.11

Скъпи приятели,

Моля ви да задавате въпроси на тема – тези цитати от велики кабалисти.

Отбелязаното в скобите е от мен.

Да вървим по пътя на кабалистите

Най-ефективният път за стремящите се да изучават тази наука е да намерят истинския мъдрец – кабалист, да му се подчинят във всичко, което ще им се възложи, докато не се удостоят с разбирането (в своите поправени желания) на науката (разкриването на Твореца) и с негова помощ, т. е. как от първоизточника (от самия Творец) и след какво да се удостоят с възприятие от уста в уста ( в екрана на съвместно постижение, сливане), което се явява и втората съставяща сила.

И само след това (вътрешно) разбиране на написаното, явяващо се третата съставяща, той с лекота ще наследи от своя учител цялата мъдрост и средства, с помощта на които ще му остане само да разшири и развива (своето разкриване на Твореца).

Баал Сулам „Науката Кабала и нейната същност”

Ежедневен урок по Кабала на проф. д-р Михаил Лайтман – 01.09.2010 г.

Част 1: Трудове на Рабаш, „Шлавей аСулам (Стъпалата на стълбата)“, статия 34

Видео (англ.) Сваляне Аудио (англ.) Сваляне

Видео (рус.) Сваляне Аудио (рус.) Сваляне

Част 2: Избрано от „Книга Зоар“, глава „Ва Йехи“, п. 144

Видео (англ.) Сваляне Аудио (англ.) Сваляне

Видео (рус.) Сваляне Аудио (рус.) Сваляне

Част 3: „Талмуд Есер Сфирот (Учение за Десетте сфирот)“, том 1, част 4, стр. 269, п. 67.

Видео (англ.) Сваляне Аудио (англ.) Сваляне

Видео (рус.) Сваляне Аудио (рус.) Сваляне

Част 4: Въведение към книгата „Паним Меирот уМасбирот“, п. 20

Видео (англ.) Сваляне Аудио (англ.) Сваляне

Видео (рус.) Сваляне Аудио (рус.) Сваляне

Какъвто въпрос, такъв отговор…

Dr. Michael LaitmanВъпрос: Къде е бил Адам когато змията е изкушавала Ева? Ако той е бил с нея в този момент, той може би е можел да прогони змията или да защити Ева от нея като я помоли да не слуша злата „изкусителка”?

Отговор: Той се е отклонил на ляво, към жената на змията.