Законът на скачените съдове

Въпрос: Защо за изучаването на кабала е така необходима група?

Отговор: Групата действа, както в нашия живот семейството, приятелите, роднините, застраховането от безработица, болничната каса. Ако изпадна в трудно състояние: разболея се, загубя работата си – има система, която ми помага в минутите на слабост.

Тази система за взаимна поддръжка в духовното развитие се нарича ”Свидетелство” (Арвут). От нейната сила зависи бързината и лекотата на придвижването към целта – разкриването на Твореца. Тази сила действа на всеки, тя се натрупва от нашите съвместни усилия.

Както пише Рабаш: ”Ние сме се събрали тук, за да образуваме група и да достигнем степента Адам – човека, а не да останем на животинско ниво”. Това вече е сключване на съюз: решение да се следва методиката на Баал Сулам, да се издигнем над своя егоизъм и в свързването между нас да разкрием Твореца.

Необходимо е да си помагаме един на друг в оценката на величието на целта, на Твореца, виждайки всички другари като велики хора на поколението, внушавайки им величие на духовната цел, осъзнавайки собствената си нищожност. Аз гарантирам от себе си в тази помощ на другарите, без да гледам всичките свои състояния. Това е условието на нашия съюз.

И тогава може да има две състояния:

– или аз поддържам групата във въодушевлението, силата, единството, величието на Твореца

– или само като загубя сили, те започват за мен да се грижат

Както два скачени съда: когато в единия се добави вода, тя протича в него от другия и те винаги се уравновесяват до еднакво ниво. И не е важна ширината и обемът на всеки съд – ако те са свързани, височината на водата в двата ще бъде еднаква.

И така ние се свързваме в групата – те ми дават сили или аз им давам. Без такова взаимно гарантиране е невъзможно да напредваме.

От урока постатия на Рабаш, 17.09.2010

[#21435]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: