Желая ви добър запис в книгата на живота!

каббалист Михаэль Лайтман„Клипат Нога” е състояние „наполовина добро/ наполовина зло” и това е много деликатно и напрегнато състояние. Все едно, че човек стои на ръба между това да извърши смъртно престъпление или, точно обратното, много добро дело, ако получи помощ. Но той се клатушка напред и назад, неспособен да се наклони на едната или на другата страна. Все едно, че е разделен на две, без да има сила да вземе крайно решение, без да знае на коя страна на везната да постави последния, решаващ грам.

От една страна, той е неспособен да отхвърли своя егоизъм, което е огромното желание да се наслаждава и цялото си егоистично „притежание”. От друга страна, той разбира, че ако не се освободи от него сега с помощ отгоре, той няма да може да премине от другата страна и да влезе в духовния свят. По този начин, той стои на прага без да знае от коя страна да стъпи. Той е като рицар на кръстопът. Това е състояние, в което човек трябва да направи избор.

Тук само групата, само висшата светлина може да помогне на човек най-после да реши и да се предаде в ръцете на Висшия, преминавайки към отдаване чрез вяра над разума. Молитвата тук не е за помощ, защото това би означавало, че човек вече е взел решение. Молитвата е за състояние, в което той е неспособен да избере. Това състояние е началото на годината или началото на нова промяна.

От една страна, ние чувстваме, че сме грешни, а от друга страна, нямаме силата да отблъснем тези егоистични свойства и състояния. Ние не можем да си представим как е възможно да живеем без тях или как да постъпим, за да се издигнем над тях. Само висшата светлина, която идва към нас в това състояние, ни помага да направим избор и ни повдига към вяра над разума (отдаване над получаване). Тогава започва Нова Година за нас и това се нарича „добър запис в книгата на живота”.

Висшата сила, Творецът, слага Своя подпис в книгата на живота за нас и гарантира на човек, че от тук нататък този човек ще се придвижва по добрия път. Преди това човек трябва да направи всичко, което е по силите му, за да стигне до този избор.

Буквалният превод на „Нова година (Рош Ашана)” е „начало на промени” или „глава на промени”. Те трябва да се случват често и винаги да са към по-добро: към Твореца, който е „Добър и прави добро”.

От урока по писмо на Рабаш – 08.09.2010, „Писмо 67”

[#20913]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: