Да построим държавата Кабала

Писмо: Свидетели сме на възникването на нова социална структура на онлайн общество. Строи се виртуална реалност, в която все още липсват всякакви правила и идеология, нищо няма. Мисля, че вашата методика е най-подходяща специално за такива онлайн общества, а не за реалния свят, тъй като той е ужасно инертен и изпълнен с всякакви идеологии. Междувременно, във виртуалния свят промените се случват всеки ден, а не на няколко десетки години.

Това не е духовния свят, но той вече не е и материалния свят. Това е нова игрова площадка за човешкия ум, където той може да проиграе различни сценарии, които по-рано можеха да се проверят във физическата реалност в рамките на десетилетия и даже за столетия.

В Израел е възможно да работите, както в доброто старо време, създавайки физическа инфраструктура и ние виждаме последните няколко месеца, че това работи прекрасно. В останалите части на света обаче, това няма да ви го позволят – и във физическия свят и в неговата идеологическа надстройка всичко вече е заето. И измененията настъпват само под действието на катаклизми.

Докато „материалният” човек няма дори да ви послуша, то „духовният” ще улови същността на кабала веднага. Човек, който живее в тези виртуални светове, ще ви каже: „ако вашата игра е интересна, нека поиграем, защо не?”. Виждам това като единствен шанс да променим нещо във външния свят.

Коментар: Съгласен съм с вас  почти във всичко. Опитваме се да направим това със нашия Стимулатор: да създадем ново социално обединение, единствената държава на кабала в света. Нашата Конституция е „обичай ближния”, според закона на Висшата сила в Природата. Всички закони, правила за поведение, взаимоотношения и решения са основани само върху природния закон на отдаването. Баал Сулам пише за това в статията „Последното поколение”.

Подрастващите възприемат онлайн обществата като техни семейства, отказвайки се от живото общуване в полза на виртуалното. Онлайн обществата се превръщат във силни отправни точки за потребителите.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: