Да бъдем заедно и в мъка и в радост

Въпрос: Какво да се прави, ако цялата група се намира в падение?

Отговор: Това е забележително! Длъжни сме да разглеждаме това като възможност, дадена ни свише, да бъдем „като един човек с едно сърце”.

Ние сме заедно в едно желание, в едно състояние и това е прекрасно – осъществило се е нашето съединение. Сега можем да използваме силата на съединението за промяна на това състояние.

Творецът ни е дал силата на единството в най-лошото, най-отдалеченото от него състояние. Но в това падение е Неговата сила – силата на обединението! И така, дайте да започнем да използваме тази сила, за да излезем от падението.

Нужно е да направим само едно: да се концентрираме не в това, че сме в падение, а в това, че сме заедно!

Трябва да пренесем вниманието си от едното на другото, от временното състояние на системата на свързване, даже егоистично, и да започнем да усилваме силата на единството, дори заради егоизма, необръщайки внимание на това, че сме в пълно духовно падение и сме разочаровани. „Нека да сме в падение, важното е, че сме заедно – нали тази сила на обединението принадлежи на Твореца и идва при нас свише. Единство – това е Негово свойство!”

Колкото повече сега увеличаваме това вътрешно напрежение, свързващо другарите в групата – в най-лошото състояние, в гнева си към това състояние, или в претенциите си към Твореца, или изобщо необръщайки внимание на падението, ние ще видим как тази сила ни издига нагоре, всички заедно!

От урока по статаи на Рабаш, 01.09.2010

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: