Entries in the '' Category

Начало на практическото издигане

каббалист Михаэль ЛайтманНа конгреса ние сякаш натрупваме „покритие” (екран) – сила на взаимно отдаване, с която сме готови да работим.

Конгресът – това е като голяма група: ние сме събрали хора, обединили сме ги и сега сме готови за съвместно изпълнение на поставените цели, с една дума боен отряд.

А ако просто се съберем за да попеем и да потанцуваме, а след това се разотидем – какъв смисъл ще има от това? Конгресът е място за съвместна работа!

В зависимост от протичащите състояния, ние ще решаваме колко често трябва да провеждаме такива конгреси. Ще станем по-чувствителни, ще разберем кога и къде трябва да се организира и проведе следващият конгрес, от какъв мащаб – регионален или световен.

Целият ни живот ще се гради на основата на тези общи подеми и падения, които определят цялата дейност на нашето предприятие – а иначе за какво живеем, ако не за духовното издигане?

Колкото по-бързо организираме тази работа, толкова по-бързо ще стигнем до входа на духовния свят и ще започнем да се изкачваме по 125-те стъпала.

Засега само тренираме за това изкачване, но то е вече много близко. Няколко такива опита и ти ще бъдеш готов да работиш със светлините и с келим (непоправените желания). Не защото сме по-умни, познавайки теорията, а защото изграждаме колективна сила, която се явява като духовен съсъд.

Благодарение на такива действия се разкрива общата сила на групата – нейната душа. Всеки път ние я  доизграждаме все по-голяма и по-голяма, и започваме да усещаме как вътре в нея работи светлината – т.е. преминаваме махсома.

От урока по статията „Предисловие към „Паним Меирот””, 19.08.2010

Кабалисти за кабалистите, ч.4

Скъпи приятели! Моля ви да задавате въпроси по темата на тези цитати на великите кабалисти.

Забележките в скобите са мои.

Кой е кабалист?

Ако не бяха (постигналите Твореца по подобие на свойствата) мъдреците, хората (които още не са Го постигнали) нямаше да знаят какво е Тора (методиката за поправяне) и какво са заповедите на Повелителите на света (единствената управляваща сила). И нямаше да има разлика между човешкия и животинския дух (в тяхното крайно състояние).

Книга „Зоар” с коментарите „Сулам“. Глава Шмот, 84.

Тайните и секретите на Тора не се разкриват на човека благодарение на силата на неговата земна логика, а само благодарение на висшата светлина (чрез поправяне и напълване), изхождаща от висотата на Неговата святост (света на безкрайността), с помощта на Неговите посланици и ангели или чрез пророка Елияу (силите на творението).

Рав Хаим Витал. „Предговор към Шаар Акдамот“.

Кабалисти за кабалистите, ч.3

Скъпи приятели! Моля ви да задавате въпроси по темата на тези цитати на великите кабалисти.

Забележките в скобите са мои.

Кой е кабалист?

Дълбините на тайните на Твореца е невъзможно да бъдат разбрани от човешкия разум (тъй като мисли егоистично), а само съгласно кабала (чрез поправяне на себе си от егоизъм към отдаване), от великите хора (учителите), в душата на които е проникнала (които е запълнила) светлината на Твореца (и затова те могат да обучават останалите, как да постигнат това).

Рав Кук. Орот Кодеш, 1, 101.

Само истинските праведници (придобили свойството отдаване като Твореца и затова оправдаващи Го и наричащи се праведници), са способни да осъзнаят (да постигнат в свойството отдаване светлината хасадим) целта на бъдещия свят (светлината на знанието, светлината хохма).

Раби Нахман от Бреслав. Ликутей Моаран, беседа 18.

 

Кабалисти за кабалистите, ч.2

Скъпи приятели! Моля ви да задавате въпроси по темата на тези цитати на великите кабалисти.

Забележките в скобите са мои.

Кой е кабалист?

Науката кабала зависи (за да бъде разбрана) от всички науки (затова кабала се разкрива само, след като човечеството разкрива всички науки от нашия свят като цяло и се убеждава в тяхната ограниченост), които от своя страна, зависят от нея (именно чрез разкриване и усвояване на кабала, човечеството ще научи кой е изворът на всички науки).

И затова не можем да намерим нито един истински кабалист, който да не е имал обширни знания във всички, известни в света науки. Не защото те са ги изучавали, а вследствие на това, че придобиват знанията, изхождайки от същността на науката кабала, тъй като всички науки се съдържат в нея.

Баал Сулам. „Науката кабала и нейната същност“.

 

Кабалисти за кабалистите, ч.1

Скъпи приятели! Моля ви да задавате въпроси по темата на тези цитати на великите кабалисти.

Забележките в скобите са мои.

Кой е кабалист?

Но кабалистите, постигащи (в своите чувства и разум) висшите стъпала (по-високи от постиженията с 5-те си сетива), постигат цялото мироздание в пълен обем (включително и неговата скрита от хората част) и се удостояват с цялостно постигане на тези нива в себе си, което (именно това постижение) се нарича „душа“.

Баал Сулам. „Тайната на зараждането е в раждането“.

Всеки, който получава изобилие от Твореца, се гордее с венците (с плодовете на творението) на Твореца. А този, който се е удостоил в часа на действието (на своето поправяне) ще почувства, че и Творецът се гордее с него, намирайки го готов (в своето подобие на Твореца) да получава изобилие (светлината на отдаването и любовта) – той се нарича кабалист (получаващ, приготвеното от Твореца благо).

Баал Сулам. Писмо 46.

 

„От 3 до 5 години“: полетът е нормален

Групата – това е този материал, вътре в който аз работя. Това е мястото, работната лаборатория, където осъществявам всички свои действия. Този прицел, чрез който аз се насочвам към целта, тъй като не я виждам пряко.

Да допуснем, че трябва да уцелиш духовна цел с пушка – но как ще попаднеш в целта, ако не я виждаш? Какво ще те насочи точно към нужното място? Необходим ти е някакъв външен наблюдател, който ще гледа отстрани – т.е. трета сила, която ще те направлява.

А що за трета сила е това в нашия случай? Творецът е скрит от мен и аз съм далече от Него, и затова по пътя ми строят наблюдателница  или прицел, който се нарича «група». Ако се обединя с нея и отвътре се насоча, то несъмнено ще попадна в целта.

Трябва да взема предвид много условия: «разстояние», «вятър» и пр. – и всичко това аз намирам в групата. Не е лесно да се улучи дори  материална цел  , а в духовния свят действат безкрайно много условия, които не са ми известни.

Цялата  система е скрита от мен. Но после започвам малко по малко да разкривам, че включвам изключително сложна, огромна система – както новороденото с плача си заставя всички около него да се суетят, и цели фабрики да работят, за да му осигурят «памперси» и детски храни.

Така и ние действаме в обществото, сами не разбирайки как. Разбита е моята връзка с Твореца и ако аз поправя връзката си с обществото, без съмнение ще попадна на Него, тъй като Той е скрит вътре в същата тази връзка.

Из урока по статията „Предисловие към „Паним Меирот““, 18.08.2010