Entries in the '' Category

„Пътеводител към кигата Зоар”. От тъмнината към светлината

каббалист Михаэль ЛайтманОткъси от моята бъдеща книга „Пътеводител към книгата Зоар”

Тъмнината, която се усеща в желанието да се насладимя, може да се превърне в светлина, само ако сменя посоката на желанието – от „получаване за себе си” на „отдаване на ближния”, т.е. ще използвам своето „желание да се насладя”, за да отдавам на ближния и ще се наслаждавам от това, че му отдавам.

Тогава аз ставам неограничен в своите действия, тъй като да се отдава може без всякакви граници.

Ако аз се наслаждавам на отдаването като Твореца, то ставам Нему подобен и усещам живота изпълнен с любов и отдаване, като вечен и съвършен живот.

Само че какво не ми достига, за да реализирам това ново напълване? Да придобия любов на ближния и да открия напълването, с което ще мога да го реализирам.

Любов към ближния мога да получа от Твореца, с помощта на светлината, възвръщаща ни към източника. И светлината на изобилието, с която да напълня ближния, също мога да взема от Твореца.

Тогава аз ставам партньор на Твореца във всичко сътворено – такъв като Него.

Това е процесът на поправяне на намерението, с което действа желанието за  наслаждение.

Двойна загуба или двойна печалба

Получаването на наслаждение в отдаващите желания е напълно различно в сравнение с егоистичното получаване.

Първоначално сме длъжни да получим анти-егоистичен екран, след това да притеглим наслаждение, да го откажем заради Домакина и накрая да получим наслаждение, за да насладим Твореца.

И получаваме двойно: самото усещане за наслаждение в себе си и главното – усещане за величието на Домакина. А Неговото величие е безкрайно и зависи само от стойността, която то има в очите ни.

Съотношението между наслажденията от прякото напълване и от  величието на Даващия е такова, че сме съгласни да получаваме от Него чисто символично, ”малко зрънце”, „капка”, която определя единствено точката на контакта. Но Неговото величие е в очите ни, т.е. разширяваме тази точка до безкрайна величина.

Така че грешниците губят двойно, а праведниците – печелят двойно, получавайки целия Свят на Безкрайността, заради това, че притежават екран.

Ако в нас има източник на енергия, т.е. две противоположни сили,  „+“ и „-„, можем да включим между тях някакъв прибор, извършващ полезна работа. Без прибора, свързването на противоположните сили ще предизвика късо съединение между тях.

Ако желаем напълване е необходимо да намерим правилното съединение с Твореца – то се нарича екран, прибор, който произвежда благо за ближния. Тогава цялата светлина преминава през нас към другите и усещаме себе си като неин източник, по подобие на Твореца.

Ако използваме желанието за отдаване, усещаме:

1. наслаждение в себе си;

2. наслаждение в Него;

3. наслаждение идващо от Него.

– т.е. намираме се едновременно в миналото, настоящето и бъдещето, обгърнати от всички наслаждения, от цялата светлина в Света на Безкрайността.

Това изтрива усещането за време, движение и пространство.

От урока по статията: ”Науката кабала и нейната същност”, 06.08.2010 г.

Как да съхраним връзката със своите деца?

Въпрос: Роди ми се син и аз мога заедно с него да вървя по духовния път. Моят съсед не се занимава с Кабала. Тези дни на него също му се роди син.

Съседът ми вижда, че децата се откъсват от родителите и се страхува, че няма да има никаква връзка със сина си.

Какво да му кажа? Той няма намерение да изучава науката Кабала, а иска само да получи съвет как да съхрани връзката със своите деца.

Отговор: По-рано егоистичната форма на съществуване свързваше хората помежду им. Домът, семейството, препитанието, здравето свързваха хората вътре в семейството, народа и държавата. Днес тези рамки се рушат, никой не знае как да се противопостави на това и какво ще се случи по-нататък.

Защо? Материалното ниво вече не свързва хората помежду им. Всеки човек започва да израства. Той като че ли издига глава над животинското, материално ниво на съществуване като над повърхността на вода и ти си длъжен да му дадеш отговор, който е вече на духовно ниво.

Твоят съсед няма избор – рано или късно ще почувства неоходимост от постигането на връзка със сина си, която е на духовно ниво. В противен случай тях нищо няма да ги свързва.

Затова за Твореца (съединяване на всички в свойството отдаване) е казано: „Връщащият сърцата на синовете на бащите и сърцата на бащите на синовете”.

От урока на тема „Актуалността в светлината на Кабала”, 10.08.2010