Entries in the '' Category

Не чакай, докато отгоре забие часовникът…

Преди всичко, трябва да благодарим за това, че към нас идват въпросите на нашето его: „Кой?” и „Какво?”.

Те се пробуждат при срещата с Твореца, Моше (Моисей) и Фараона. Фараонът казва на Моше (Моисей): „Кой е Творецът, за да чуя Неговия глас?”

По този начин ти разкриваш в себе си точката „Моше” (Моисей), която идва от Твореца към Фараона. И тогава в теб се появяват тези въпроси.

Те вече не са на нивото на нашия свят, а на духовното ниво. Сега трябва да продължиш по-нататък и да ги развиваш още повече.

Помните ли какво се е случило вследствие на всички тези въпроси, както разказва Тора? Моше (Моисей) се страхува, но няма избор и отново, и отново отива заедно с Твореца при Фараона. И Фараонът – нашето егоистично желание, получава удари. Така човек напредва.

Самият Творец казва, че преднамерено ожесточава сърцето на Фараона – нашето его. И изведнъж ни завладяват всякакви егоистични сметки, отново се събужда интереса към този свят и ни се струва, че той сякаш е изпълнен с възможности.

Започваме да мислим, че можем за постигнем успех в него и не разбираме защо сме го оставили – в него са уважението, парите, властта, възможността да се утвърдим не по-малко от другите.

Ще има още много такива въпроси, а придвижването напред е възможно само с помощта на обкръжението.

Виждаме, че докато не преминат всички тези „египетски беди”, „народът на Израел” няма да се обедини в нас. Това се случва само пред самия изход. А засега трябва да се крепим…

И цялата сила, цялата светлина на Твореца, висшата помощ, ние можем да получим само чрез обкръжението и от никъде другаде.

Светлината идва от кабалистичните книги, но ако не си свързан с обкръжение, те няма да ти подействат.

За да намериш Твореца и заедно с Него да тръгнеш към Фараона, на теб ти е необходимо обкръжение и първоизточници.

Така че трябва да си отговорим на тези въпроси още преди да са се събудили в нас. Не чакай докато отгоре забие часовника и дойдат египетските беди – започни веднага да влагаш в групата и си приготви силна опора.

И ако групата ти даде сила, ти ще напредваш, без да усещаш паденията. Твоята кола винаги ще се носи напред, заредена с това гориво.

От урок по статия на Рабаш, 03.08.2010

Да направим – и ще чуем Твореца

Зоар, глава ”Лех леха (Върви напред)”, п. 315: Благословете Твореца, ангели Негови, изпълняващи Неговото слово, за да чувате гласа на Неговото слово”.

Човек се нарича ангел, когато извършва действия без участието на разума, като обикновен изпълнител.

Той няма собствена глава (Рош), говорят му – той прави. Някой мисли, а той изпълнява. Това се нарича „ангел”, защото ангелът е сила, изпълняваща действие без обяснение.

Затова в указанието ”да направим и ще чуем”, частта „да направим” извършваме като ангели. И затова е казано: ”… ангели Негови, изпълняващи Неговото слово, за да чуват гласа  на Неговото слово”. Така и ние: „да направим и ще чуем”.

Изпълнявайки действия без вътрешно съгласие, без ясното знание защо и за какво, (защото се отнася за висшата степен), ние се удостояваме с тази висша степен.

В действителност, ние вършим най-естественото, както малкото дете, което играе, без да знае с какво, повтаряйки всички думи след възрастните, без да разбира какво означават.

Може да му се каже всякаква глупост и то ще я повтори с цялата си сериозност, покажете му всякакво действие и то ще го изпълни с цялата си сила и желание.

По този начин то се учи. Защото при малкото дете  няма разум (Рош, глава на парцуфа), разум има големият човек. А  малкото има само тяло (Гуф на парцуфа), за да изпълнява.

Но поради това, че изпълнява действията на висшия, отменяйки себе си пред него, то придобива разума на висшия и става като него. Това се нарича „да направим и ще чуем”.

От урока по книгата Зоар, 03.08.2010 г.

 

Кабалистите за същността на науката Кабала, ч.15

Скъпи приятели! Моля ви да задавате въпроси по темата на тези цитати на великите кабалисти. Обещавам да отговарям на тях.

Забележките в скобите са мои.

Науката Кабала и философията

Все пак, същността на думата „духовно“ (намираща се в друга природа, за разлика от намиращите се в нашия свят чувства и мисли) няма никакво отношение към философията, защото по какъв начин може да се обсъжда това, което никога не е видяно и почувствано? На какво (техните изследвания и техните изводи за онова, което не усещат) се основава то?

Тъй като ако има някакво определение, което позволява да се разграничи и отдели духовното (свойството отдаване и любов) от материалното (свойството получаване и ненавист), не може да го формулира никой, освен тези, които (чрез промяна на своята природа от получаване към отдаване) са постигнали веднъж духовното (придобили са свойството отдаване) и са го усетили (в това свойство е новото отношение към онова, което ни заобикаля, т.е. към духовния свят). А това са (само) истинските кабалисти (тъй като такава промяна е възможна само чрез практическото прилагане на Кабала). Именно затова ние се нуждаем от науката Кабала.

Баал аСулам, „Кабала и философия”

 

„Пътеводител към книгата Зоар”. Система за общуване с Твореца

каббалист Михаэль ЛайтманОткъси от моята бъдеща книга “Пътеводител към книгата Зоар”

Ако искаме да подобрим състоянието на човечеството, книгата Зоар трябва да стане главната книга за целия свят. Зоар не е книга, тя е система. Когато четем книгата Зоар, това задейства позитивно влияние от Висшата духовна система върху нашия свят и носи изобилие.

Цялото добро, което се разкрива в нашия свят, преминава през системата за общуване на всички творения и тази система се нарича книгата Зоар. Всяка секунда от нашия живот, действията ни инстинктивно са насочени към постигане на доброто. По тази причина това устройство, книгата Зоар,  чрез която можем да получим позитивната сила, трябва винаги да е пред нас.

Ако успеем да постигнем това, дори и в малка степен, ще видим подобрение във всичко: емоции, разум, възприятие и действие. Цялата действителност ще се промени и светът ще стане напълно различен. Изведнъж ще почувстваме как присъствието на една сила, по-висша и добра, ни обгръща. Ще усетим нейните действия; въздухът сякаш ще стане по-плътен…

Книгата Зоар няма за цел да пробуди изобилие и добро, а тя е система за общуване между нас и Твореца. Нека се надяваме, че ще вземем под внимание съвета на великите кабалисти и ще използваме книгата Зоар да постигнем целта на нашето съществуване.

Кабалистите за същността на науката Кабала, част 13

Dr. Michael LaitmanСкъпи приятели, моля, задавайте въпроси по тези откъси от великите кабалисти. Обещавам да отговарям на тях. Коментарите в скоби са мои.

Действителността, заключена в науката Кабала

 

Кабала използва само имена и названия, които са конкретни (постигнати чрез нашите сетива и тогава изследвани от нашия разум) и реални (разкрити за нас в степента на нашето поправяне). Това е строго (абсолютно) правило за всички кабалисти, че  „Каквото не постигнем (ясно, в нашите поправени свойства), не го (невъзможно е) определяме с име и название”. (Това е, защото името обяснява свойството на обекта който се постига, и свойството е постигнато до степента на подобие на свойствата на обекта в съответствие със закона за подобие на формата: само подобието се постига.)

Тук, трябва да знаете, че думата „постижение” („Хасага” на Иврит) съдържа абсолютната степен на разбиране. Произлиза от фразата „и ще го достигне ръката твоя” („Ки Тасиг Ядха” на Иврит). Това означава, че преди нещо да стане напълно ясно, все едно, че го държат в ръката си, кабалистите не го смятат за постигнато, а за разбрано и т.н.

Баал aСулам „Същност на науката Кабала