Entries in the '' Category

Кабалистите – за същността на науката кабала, част 14

Скъпи приятели! Моля ви да задавате въпроси по темата от тези цитати на велики кабалисти. Обещавам да ви отговоря.

Забележките в скоби са мои.

Науката кабала и философията

Също така мъдреците на кабала. Те гледат на философската теология и се оплакват от това, че са отмъкнали горната обвивка на тяхната наука (външните общи положения), която била използвана (отнета и преработена от човешките егоистични умове) от Платон и неговите гръцки предшественици, при (тяхното външно, без възможност за проникване в дълбоката същност) изучаване на книгите от пророците на Израил.

Те откраднали основните положения от мъдростта на Израил (както по-късно религиите откраднали основните принципи на кабала) и облекли в обредни одежди (законите и свойствата, които трябва да се достигнат, във външни молитви, обреди и обичаи), които не им принадлежат.

И до ден днешен философската теология възсяда трона на кабала, като наследница на госпожата (истинската наука за мирозданието)….

Но кабала няма да може да докаже своята (висша) природа и истина. И няма да и помогнат никакви разкрития, които да бъдат достатъчни за запознаването на света с нея, докато не се изясни пред света нищожността и лъжата на философската теология, завзела трона.

(Защото имено чрез изясняване на заблужденията относно обратната на кабала философска теология, човечеството ще получи средства, с които да разбере същността на Кабала).

По такъв начин, нямало спасение за Израил (стремящ се към Твореца: Исраел = Исра-Ел, направо към Твореца ), докато не се разкрие материалистическата психология (изградена върху опитите и научните практически изследвания, а не върху догадки), с които да нанесе (чрез своите практически обяснения и факти) победния удар по (необоснованата и измислена) същност на философската теология.

Баал Сулам „КАБАЛА И ФИЛОСОФИЯ”

Кабалистите за същността на науката Кабала, част 13

Скъпи приятели! Моля ви да задавате въпроси по темата на тези цитати на великите кабалисти. Обещавам да отговарям на тях.

Забележките в скобите са мои.

Реалността, съдържаща се в науката Кабала.

Нисшият се учи от висшия. Тоест отначало (дори ако желаеш да разбереш само случващото се в нашия, по-нисш свят), трябва да се постигнат висшите корени, чийто брой в духовното надвишава всяко въображение (поправяйки собствения си егоизъм до тяхното ниво, в свойството отдаване).

И да ги постигне в крайна сметка (т.е. според своето подобие на тях, да се сравнява по духовно ниво с тях).

И само след като сам постигне (своите нови свойства) висшите корени (от където се спуска надолу, върху клоните в нашия свят, цялото управление), той може гледайки (свисше от корените) клоните, които се усещат в нашия свят, напълно да разбере цялото количествено и качествено съотношение между всеки клон и неговия корен във висшия свят.

Баал Сулам. „Същност на Кабала“.

Всичко, което не можем да постигнем, не може да бъде назовано с име, защото всяко име е постижение, което показва какво свойство сме постигнали в това име.

Баал Сулам. ТЕС, част 1. „Вътрешно съзерцаване”, глава 1, п.5.