„Пътеводител към книгата Зоар”. Системата на висшите светове

каббалист Михаэль ЛайтманОткъси от моята бъдеща книга „Пътеводител към книгата Зоар”

За да ни позволи да реализираме целия процес на духовно израстване, Творецът е създал система за връзка между Него и нас.  С помощта на тази система Той ни управлява свише и чрез нея, ние долу можем да молим и получаваме от Него помощ.

Тази система се разделя на няколко части:

1. Свят на Безкрайността, в който се намира Творецът в цялата си сила и мощ.

2. Стъпало, по-ниско от света на Безкрайността, наричащо се „свят Адам Кадмон”, където Творецът разделя своето въздействие на 5 типа, съгласно петте степени на нашето его, над което можем да се издигнем.

3. Под света Адам Кадмон се намира системата за управление и надзор, наричаща се „свят Ацилут”. Светът Ацилут се разделя също на 5 части – Кетер, Хохма, Бина, Зеир Анпин и Малхут, които се наричат Атик, Арих Анпин, Аба ве Има, Зеир Анпин и Малхут (Нуква).

*Атик и Арих Анпин – Зоар нарича „непознаваемата глава” на света Ацилут.

* Аба ве Има – това са Хохма и Бина, от които изхождат и идват към нас всичките светлини Хохма и Хасадим.

* Минавайки през Зеир Анпин, тези светлини  достигат до Нуква – до Малхут на света Ацилут, наричана „Шхина”, защото при нея идва цялата светлина от света на Безкрайността, предназначена за душите. Тази Малхут се нарича още „събранието на душите на Израел”, защото включва в себе си всички души, желаещи да станат „Исра – Ел” (право към Твореца), т.е. да се издигнат в света на Безкрайността.

4. По-надолу, след света Ацилут, се намират световете Брия, Ецира, Асия (световете БЕА), в които пребивават нашите души.

5. Под световете БЕА се намира този свят.

На езика на Зоар Малхут се нарича „земя”, а Бина се нарича (Има) – „небеса”. Зеир Анпин и Малхут в Зоар се наричат с имената  Шохен и Шхина, Творецът (Кадош Бар Ху) и събранието на душите на Израел, Жених и Невеста, Мъжката и Женската част (Захар и Нуква).

На всяка от тези съставляващи реалността Зоар дава множество наименования на иносказателен език (мидраш). И за да ни помогне да се съединим с тяхната вътрешна същност, Баал аСулам добросъвестно добавя, редом с думите от Зоар, и кабалистични термини.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: