Царство на Машиаха (Месията) – идеята за поправянето

От статията на Баал Сулам „Предговор към книгата „Паним Меирот””: „Разбери казаното от мъдреците: „Синът Давидов няма да дойде по друг начин, освен в поколение, в което ще има само праведници или само грешници”.

Затова е важно да се разбере, че освобождението и идването на Машиаха (Месията), което очакваме сега, означава достигане на съвършенство на постигането, както е казано: „И няма повече да учи човек човека как да постигне Твореца, защото всички ще Ме познават”.

А когато синовете на Израел придобият пълното постигане, ще се препълнят с източниците на знание и ще се разплискат през границите на Израел към всички народи по света, както е казано: „И ще се напълни земята със знанието на Твореца”, „и ще стекат към Твореца и Неговото благо”.

Всеки трябва да постигне стъпалото, наречено „Машиах” (Месия). То може да бъде постигнато само чрез разпространяване на знанията за Твореца, т.е. чрез разпространяване на Кабала по света и в народите.

Това не е власт на народа на Израел, а разпространяване на идеята за поправяне на човешката природа, която ще бъде осъзната и ще завладее човечеството.

Именно това се нарича „цар Машиах” (цар Месия) – царството Исра-ел, намерението да бъде постигнато подобие на свойствата на Твореца, когато всички поравно се съединяват във взаимно отдаване и в това разкриват висшата сила и вечния живот.

Всеки човек трябва да извърши тази работа. Но група хора, получили тази методика за поправяне още в Древен Вавилон, са отговорни за нейното изпълняване.

Тази група, наречена „народ на Израел”, вече е минала през поправяне в миналото, паднала е при останалите „вавилонци”, смесила се е с тях и трябва да премине през поправянето първа, защото в нея има запис от миналите поправени състояния.

Разпространяването на поправянето в света се нарича „време на Машиаха (Месията)”.

От урока по статията „Предговор към „Паним Меирот””, 01.08.2010

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed