Правилната последователност за обучение

Когато човек идва да учи кабала с въпроса: „За какво живея и защо?” е необходимо да му се поясни:

1) що за желание е възникнало в него и какво напълване изисква то;

2) да му се разкаже за нашата природа – за егото, източника на зло, как да се поправи – че в това е единственото ни свободно действие (свободата на волята).

Затова трябва с него да изучаваме статиите на Баал аСулам: „Свобода на волята”, „Същност на науката кабала”, която говори за разкриването на Твореца пред творенията, като средство за постигане целите на творението.

Статиите на Баал аСулам помагат на начинаещия да сформира цялостна картина на съществуващото: света, началото, процеса, целта на всеки елемент на творението, злото и страданието, като сила на движение и т.н.

И когато има обща картина, да изясни за сметка на какво се извършва придвижването, поправянето? Душата – като главно творение, разбиването на душата от Твореца и нейното поправяне от нас – за това вече ще са необходими статиите на Рабаш.

Тяхната цел е да поставят човека на неговото място в обществото, да определи разбиването и какво да поправя? Как се поправя разбиването на душата?

Затова ние се учим заедно по кабалистичните книги, а именно само по книгите на Баал аСулам – защото те са в състояние да дадат на нашето поколение сила, светлина, връщаща към източника – поправяща до нивото на източника.

Не е задължително последователното преминаване на този материал, тъй като човек се намира също в различни състояния.

Новите попадат в средата на учебния процес, но това не е важно. Главното е, че той работи заедно с всички, тъй като ние всички сме включени един в друг – преплетени със своите души и желания.

Затова не е толкова важно с каква именно статия да се започне. Но е желателно последователността на учене да бъде повече или по-малко понятна, да бъде пряко насочена към целта.

От урока по статията „Предисловие към „Паним Меирот““, 09.08.2010

 

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed