Методика за поправяне в средната линия

До Баал Сулам са съществували две методики за поправка (изучаване на Кабала) – чрез разума (методиката на АРИ) и чрез сърцето (методиката на Баал Шем Тов).

Баал Сулам взема тези два подхода и ги обединява в средна, трета линия, създавайки ефективна, ясна, проста методика, подходяща за съвременните души. И само благодарение на нея можем да постигнем поправката.

Кабала като наука се основава на АРИ, а вътрешната работа е взета от Баал Шем Тов.

Баал Сулам пише книгата „Учение за Десетте сфирот” на основата на „Дървото на живота” от АРИ, и я адаптира за нашето поколение.

Но ако се погледне комплексно на цялото му учение, то 4-те произведения: „Учение за Десетте Сфирот“, “Предговор към Паним Меирот“, „Въведение в науката Кабала“ и „Въведение в коментарите Сулам“, са посветени на „физиката” на Висшите светове и са основани на учението на АРИ, а всички останали статии са посветени на вътрешната работа на човека по методиката на Баал Шем Тов.

Светлината на поправянето идва към нас при изучаване на „физиката” на Висшия свят, но тя пристига само чрез групата!

Ако групата не е организирана правилно, не се учи заедно и не желае да се обедини, то е невъзможно да притегли светлината.

Групата е този истински магнит, който притегля към себе си Светлината, възвръщаща към източника. Тя е длъжна да има такава форма, за да бъде готова за поправянето, всички трябва да го очакват!

Ние трябва да разкрием:

1) своето зло и недостига на съединение;

2) желаното състояние – състоянието на всеобща връзка – и да очакваме да преминем от първото във второто състояние с помощта на сила, наречена Светлина, възвръщаща към източника.

Групата е длъжна много ясно да разбира това, иначе как би могла да притегли Светлината?

Затова е създадено цялото творение и се развива от Света на Безкрайността, за да създаде потребност към разкриване на Твореца в творението.

Не  е нужно да разкриваме Твореца, не е нужно да разкриване Светлината! Необходимо е да разкрием творението!

Да разберем, че то е създадено, не за да остане точка и да живее като животно. Творението е призвано да стане личност, самостоятелна и обладаваща свободна воля. Затова нашето желание трябва да притегли действие свише („кли кодем ле ор“).

От урока по статията “Предговор към Паним Меирот”, 09.08.2010 г.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed