Кабалистите за същността на науката кабала, част 17

Скъпи приятели! Моля ви да задавате въпроси по темата на тези цитати на великите кабалисти. Обещавам да отговарям на тях.

Забележките в скобите са мои.

Кабала и философия

Отмина времето им (на философите) и свърши властта на придържащите се към техните (практически необосновани) предположения. За това трябва да благодарим на психолозите – материалисти, които построиха свое (практическо) учение за разрушаване на (практически необоснованата) философия и по този начин спечелиха обществото (доверието му). И вече всички знаят за нищожността на философията (на изводите и), защото тя няма реална (практическа) основа (а изхожда само от предположенията на човешкия ум).

Наистина, този стар път бе „препъни – камък“ и бариера за разбирането на науката кабала (от всеки човек). Тъй като вместо да се покорят на науката кабала (т.е. предварително да поправят себе си с нейна помощ, своите свойства от егоистични на алтруистични, а след това в нови свойства, да я изучат, защото само тогава може да бъде разбран смисълът на казаното в нея) и да приемат отделяне и предпазливост, святост (свойството отдаване) и чистота още преди мъдреците да започнат да им разкриват нещо от духовното (от природата на отдаването и любовта), получаваха това, което искаха (бързи външни знания) от формалната философия (не поправяйки себе си) безплатно (без да прилагат изискващите се усилия за своето поправяне) и черпеха без мярка от източника на тяхната мъдрост (от книгите по кабала). По такъв начин (не поставяйки си в началото цел да се поправят), изключиха възможността да положат усилия в науката кабала (за своето поправяне). Така, тази наука бе почти забравена от народа на Израел (а вместо нея останаха и бяха приети безплодни спорове и коментари).

И затова, ние (всички) трябва да бъдем признателни на материалистичната психология, която нанесе на (празната и необоснована) философия съкрушителен удар.

(И ние виждаме, как в наше време вече не вземат под внимание измислиците на философите, а тази „наука“ продължава да съществува по силата на инерцията. А самата дума „философия“ придоби пренебрежителен смисъл).

Баал Сулам, „Кабала и философия”.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: