Кабалистите за същността на науката Кабала, ч.15

Скъпи приятели! Моля ви да задавате въпроси по темата на тези цитати на великите кабалисти. Обещавам да отговарям на тях.

Забележките в скобите са мои.

Науката Кабала и философията

Все пак, същността на думата „духовно“ (намираща се в друга природа, за разлика от намиращите се в нашия свят чувства и мисли) няма никакво отношение към философията, защото по какъв начин може да се обсъжда това, което никога не е видяно и почувствано? На какво (техните изследвания и техните изводи за онова, което не усещат) се основава то?

Тъй като ако има някакво определение, което позволява да се разграничи и отдели духовното (свойството отдаване и любов) от материалното (свойството получаване и ненавист), не може да го формулира никой, освен тези, които (чрез промяна на своята природа от получаване към отдаване) са постигнали веднъж духовното (придобили са свойството отдаване) и са го усетили (в това свойство е новото отношение към онова, което ни заобикаля, т.е. към духовния свят). А това са (само) истинските кабалисти (тъй като такава промяна е възможна само чрез практическото прилагане на Кабала). Именно затова ние се нуждаем от науката Кабала.

Баал аСулам, „Кабала и философия”

 

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: