Кабалистите за същността на науката Кабала, част 22

Скъпи приятели! Моля ви да задавате въпроси по темата на тези цитати на великите кабалисти. Обещавам да отговарям на тях.

Забележките в скобите са мои.

Науката Кабала и системата „Мусар“

Още една известна и набиваща се на очи разлика, говореща в полза на Тора се явява това, че системата етика се ръководи от принципа за придобиване на благоразположението на хората, което прилича на аренда, парите за която се възвръщат накрая.

И когато човекът привикне към такава работа, това не му позволява да се издигне дори по стъпалата „Мусар”, тъй като той е свикнал да извършва работа, добре заплатена от обкръжението, което ще му плати за неговите добри дела.

Докато занимаващият се с Тора и заповедите, заради наслаждаването на Твореца, без получаване на каквото и да е възнаграждение, действително се изкачва по стъпалата на морала, както и трябва да бъде, защото той не получава никакво заплащане по своя път, събирайки троха по троха необходимото за плащането на великата сметка за придобиване на друга природа – отдаването на ближния, без каквото и да е получаване за себе си, освен за поддържане на собственото си съществуване.

Баал Сулам. „Същност на религията и нейната цел”.

 

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed