В деня за възпоменание на рав Кук (1865-1935)

Основни положения в неговото учение.

Фундамент на учението на рав Кук е кабала. Нея той видял като основа за създаване на ново общество и държава в Израел, основани на закона „Възлюби ближния, както себе си”.

Народът представлява единен организъм и чрез съединение трябва да разкрие това състояние. Така ще стане близък на Твореца.

Всеки член на обществото е длъжен да разбере своето предназначение, и да бъде, не въпреки, а благодарение на своята индивидуалност, част от цялото – от народа, а след това и от целия свят.

Само тогава човек изпълнява своето предназначение, ставайки подобен на Твореца.

Човек не може индивидуално да бъде свързан с Твореца, а само чрез съединение със себеподобните: „От любов към ближния – към любов към Твореца”.

Народът на Израел съществува само като единно цяло, устремено към взаимно отдаване и любов, и от нея към сливане,  чрез  подобие на свойствата, с Твореца.

Такъв е бил създаден от Авраам във Вавилон, и общата любов се явява условие за неговото съществуване.

В изгнание (противоположност на Твореца), извън земята на Израел (Ерец Исраел- желание за подобие с Твореца), народ не съществува.

За възстановяване на връзката с Твореца, народът се връща в земята на Израел и създава държавност – възможност да поправи себе си като едно цяло.

Затова създаването на Държавата Израел означава начало на поправката на народа на Израел, а след това и на цялото човечество и тяхното общо издигане до нивото на Твореца.

Спазването на религиозните закони е важно само за обществените и културните рамки на обществото.

Създаването на държава позволява да се постигне общонационална отговорност за поправяне, отначало на народа на Израел, а след това и на цялото човечество.

В наше време човечеството е развито и е готово да възприеме правилно кабала – методиката за разкриване на Твореца.

Дошло е време народът на Израел да се завърне от духовното изгнание, а след това да стане светлина за народите на света, по техния път към разкриване на Твореца.

Само в този случай  строителството на Държавата Израел ще получи поддръжка от народите на света.

При неизпълнението на мисията – народът на Израел да донесе методиката за поправяне на народите на света – държавата ще бъде унищожена и народът отново ще отиде в изгнание.

Макар че ционизмът не осъзнава това, което се случва, той ще е принуден постепенно да разбере необходимостта да приеме кабала, методиката за разкриване на Твореца, на Висшата управляваща сила, като конституция на страната и света.

Мисията на народа на Израел е да бъде в служба на човечеството по пътя на неговото поправяне, да бъде „светлина за народите на света” (пророк Исайя).

Подробно е написано за рав Кук и неговата връзка с Баал Сулам в моята книга  „Две велики светила” (на иврит).

От 13.08.2010 г.

 

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: