Entries in the '' Category

За необходимостта от разпространение на науката Кабала

„Предговор към книгата „Паним меирот“, п.5: И оттук разбери казаното в „Зоар”: „Благодарение на тази книга ще излязат синовете на Израел от изгнание“.

И това се среща още в много източници, в които се говори, че само чрез разпространение на науката Кабала сред масите, ще бъдем удостоени с пълно освобождение.

И е казано от мъдреците: „Нейната светлина връща към източника“… Така че всеки поотделно и всички заедно не ще могат да изпълнят своето предназначение, заради което са били създадени, освен чрез постигане вътрешната част на Тора и нейните тайни.

… И в съответствие с това, разпространението на науката Кабала и идването на Машиаха зависят едно от друго.

С други думи, нашето поправяне е невъзможно без разпространението на науката Кабала. Човек е устроен така, че сам не може да се свърже с висшия свят, тъй като е противоположен на него. Той може да направи това само по „изкуствен“ начин.

Ние се намираме в този свят, в това егоистично желание, за себе си. В това желание може да се пробуди малко егоистично желание към висшия свят – точката в сърцето.

В сърцето, желанията на този свят, усещаме празнота, разочарование. И в допълнение към това усещане за празнота в нашия свят, в нас се събужда точката в сърцето – неразбираем стремеж, тъга за нещо по-висше.

Тези две желания заедно: празнотата по отношение на този свят и стремежът към висшия свят, са подготовка към усвояване на висшия свят.

Това е максималното, което човек получава вътре в себе си, в нашия свят, за своя духовен напредък.

Останалото получава отвън – изкуственото средство в този свят – кабалистична група, книги и учител.Това са средства, приготвени за нас свише – в нашия свят тази възможност не съществува.

Излиза, че вътре в човека се намира зародишът на бъдещето – точката в сърцето. И извън него възниква зародишът на бъдещото обкръжение – книги+учител+група – чрез това обкръжение той се съединява с духовния свят.

Авраам е разкрил възникването в човека на:

(.) на душата + обкръжението (книги+учител+група),

даващи възможност да се привлича светлина от духовния свят, развиваща от (.) на душата, за да може чрез развитата душа, човек да се издигне в духовното.

(.) и нейното обкръжение – нашето 1. най – малко и 2. разбито (станало егоистично) духовно състояние.

Използвайки го, ние можем да поправим (.) – разбития (егоистичен) зародиш на душата (.).

Затова разпространението на науката Кабала е абсолютно необходимо – без това никой от нас няма да знае какво трябва да правим: как с помощта на обкръжението (книги+учител+група) да развием зародиша на душата (.) и да усетим в него поправения и развил се духовен свят.

От урока по статията „Предговор към „Паним Меирот“, 30.06.2010

Зоар се разкрива във връзката помежду ни

„Зоар”, глава „Ваеце“, п.252: Но Итро не бил толкова против Моше, тъй като Лаван бил магьосник, и с магия извършвал всички свои деяния против Яаков.

А тъй като сега Яаков не пожелал да остане там, защото Творецът му казал: „Върни се в страната на своите бащи“, затова не пожелал да остане, пренебрегвайки заповедта на своя Господар, и затова не поискал разрешение.

Има два вида сили. От една страна – силите, които не ни позволяват да се обединим, наречени „помощ против“, като че ли противодействащи на нашето свързване. От друга страна – силите, способстващи обединяването.

Необходими са ни и двата вида сили. Ние трябва да разпознаем всички, като че ли „отрицателни“ сили, всички „грешници“ вътре в нас (Лаван, Ейсав и прочие), и противоположните на тях – „положителни“ сили (Яаков, Ицхак и други).

Всички тези сили действат или „за“ или „против“ нашето обединяване. А ние трябва да вземем решение – коя от тях и по какъв начин ще победи.

Ясно е, че тогава откриваме, че всичко трябва да бъде така, както е написано в Тора, и по такъв начин разкриваме цялото нейно повествование. Къде? Във връзката помежду ни са силите на разединението и силите на обединението.

От урока по Книгата „Зоар”, 01.07.2010