Entries in the '' Категория

Отговарям на вашите въпроси – 10

каббалист Михаэль ЛайтманВъпроси по статията Кабалистите – за целта на творението, ч.7

Въпрос: Кабала ни казва, че духовните закони са жестоки и непреклонни, като законите на природата в нашия свят, и заедно с това твърди, че някаква си искра „нер дакик” се е спуснала срещу тези закони, под т.н. махсом и породила цялата материална действителност. По какъв начин е можел да бъде нарушен този закон?

Отговор: Има две природи, два свята, и висшият властва над низшия.

Въпрос: Цитат: „Никакви земни дадености и таланти не оказват влияние на успеха в поправянето на душата”.

Ние виждаме сред учениците такива надарени, които участват почти във всички проекти (на нашето предприятие), и такива на които им е трудно да отделят за работа даже 1 час на ден.

Често такова положение предизвиква усещането за отегченост и страх, че с такива сили е невъзможно да се достигне целта. Как да използваме такова състояние и да не изпадаме в отчаяние?

Отговор: Духовният успех зависи от създаденото с помощта на вашите усилия, желания към свойствата за отдаване и любов, а не от онези земни способности, с които ви е надарила природата при раждането.

Картината на нашата реалност: как е изградена тя?

Dr. Michael LaitmanВъпрос: Защо ми е все по-трудно да уча Зоар?  Не само, че не чувствам да се придвижвам напред, а дори чувствам, че се връщам. Отварям книгата и се чувствам така, сякаш дори по-голямо бреме пада върху мен.

Отговор: Представи си човек, който е обременен с голям проблем и постоянно мисли за това. Дори, когато извършва всякакви други неща, неговото сърце и ум са насочени към проблема.

Подобно на жена, която ходи на работа и трябва да остави болното си дете в къщи – тя мисли само за него.

Когато твоето сърце добие желание, което е способно да мисли анти-егоистично, ти ще можеш да разбереш, че Зоар говори единствено за обединение. Постепенно ти ще развиеш нужда от това. Тогава, то ще дойде като усещане. В крайна сметка, всичко, което чувстваме е обединението (Висшия свят) или липсата му (нашия свят). От това се изгражда в нас картината на света .

От  урока по книгата Зоар – 30.06.2010