Душите са връзките между желанията

Dr. Michael LaitmanВъпрос: Как мога да свържа всичко, което четем в Учението за десетте Сфирот, с любов към приятелите?

Отговор: Всичко описано в Учението за десетте Сфирот се случва във връзката между душите. Науката Кабала не казва нищо за това, какво се случва в материалното, което е желанието за получаване. То говори само за това, което се случва в намеренията, в силите над материалното или във връзките между душите.

Има система от общо желание, което е разделено на множество отделни желания, нива, проявления, разновидности и хиляди, и хиляди различни степени на свойства. Тези свойства на различни желания се свързват в едно.

Проблемът не е в самото желание. Желанието ни е дадено на неживо, растително и животинско нива, защото тези нива се управляват чрез разчети, мисли, отношения и връзки. Поради тази причина науката Кабала не говори за желания (материал), а за намерения (връзка между душите). Точно тези връзки се наричат души и формират духовния свят, докато желанията  формират материалния свят.

Връзката трябва да се състои от Рош – главата на духовния Парцуф, която взима решения и планира връзките, и Гуф – тялото на Парцуфа, което извършва действието на свързване.  С други думи и Рош, и Гуф на духовния Парцуф се намират между желанията, защото Гуф на  духовния Парцуф е видът връзка, която се проявява на практика.

Самите желания са извън сферата на дискусия, те все едно съществуват под повърхността. Това е определен параметър, създаден от Твореца, върху основата на който ние градим връзки. Следователно цялата наука Кабала говори само за душите, връзките между желанията.

От ежедневния урок – 02/07/2010, Учението за десетте Сфирот

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: