От лъжливата свобода – към действителната

Въпрос: Не мога да разбера, в какво се състои моята свобода? Получава се, че все пак, винаги избирам  по-доброто. А ако не искам – страданията ще ме върнат към пътя на светлината?

Отговор: Намираме се по-ниско от разделителната линия, която се нарича махсом – границата на духовния свят. По-ниско от нея е този свят, по-високо е висшият духовен свят.

Тук, в нашия свят, ние всички водим животинско съществуване, т.е. напълно – сто процента, задвижвани от своите инстинкти.

Това могат да потвърдят биолозите, физиолозите, генетиците и лекарите – казват, че човек е напълно програмиран и съществува под въздействието на вътрешни и външни системи.

А откъде може да възникне желанието? От празнотата, случайно? Струва ни се, че в живота стават случайности, защото не виждаме  източника, от който те следват.

Но ние откриваме в природата затворена система. Колкото повече я изследваме, се убеждаваме, че природата е глобална и ние сме неразривна част от нея.

Нищо не може да излезе извън властта на този общ закон, който се нарича „природа”. Думата ”природа”, съгласно гематрията, е равностойно на Творец. Природата, това е закон и изследвайки го, виждаме, че всички закони са свързани един с друг – точни и неизменни, не ни оставят никаква свобода на избор.

А ако вземем цялата картина на природата, цялата сфера, ще видим, че във всичко действа един закон. Но през цялото време, правим грешки, защото смятаме себе си за по-висши от природата.

И вместо да изучим нейните закони и да ги изпълняваме, ние се опитваме да я преустроим, по свое желание. И затова така ни се получава – не живот, а поредица от несполуки…

Човешкото его – това е единствената неизправност в цялата реалност и то разрушава всичко останало.

Но заедно с нашия свят, в нас се пробужда малко желание към духовното, което се нарича точка в сърцето. Ако успееш, с тази точка, да излезеш от рамките на този свят, ти ще влезеш във властта на висшите закони. Всички закони – и на този , и на висшия свят, се наричат Творец, природа.

Долу ме управляват закони, а отгоре управляват, но в издигането от едните закони към другите, аз извършвам свободно действие.

Аз нямам свободата да бъда по-горе от законите на природата, но избирам в каква природа искам да се намирам – да премина от пътя на страданието към пътя на светлината.

Аз нямам възможност да не се подчиня, но мога да се съглася и да почувствам живота добър или да не се съглася – и да страдам.

От урок по статия от книгата ”Шамати”, 02.07.2010

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: