На време да се родите в духовното

Въпрос: В нашия свят зародишът трябва да се развива, от ден на ден, с нужната скорост, за да се роди на време.

Ако се роди по-рано от срока или по-късно, това ще бъде вредно за него.

Как ще можем да узнаем, че нашата точка в сърцето се развива с правилна скорост и на време достига духовното раждане?

Отговор: Правилната скорост, това означава, през цялото време да се следва една цел. А целта израства и става голяма, за да се роди в духовното и по-нататък да расте до пълното подобие с Твореца, както Аба ве Има, хохма и бина.

Ако следваш само тази цел и всички намерения и желания отнасяш само към нея, използвайки ги като средство за придвижване, това означава, че ти се развиваш с правилната скорост.

А ако се откажеш от целта, означава, че ти спираш времето на своето развитие.

Времето в духовното, това е количеството направени от теб действия, а не механичен брояч.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: