Любовта е по-силна и от ядрен взрив

Въпрос: Защо се говори, че силата на духовната светлина, която носи науката кабала е по-мощна даже от силата при ядрен взрив?

Отговор: Ние знаем, че най-мощните сили в нашия свят са незабележимите и скритите. На смяната на простата сила на юмрука, пръчката в ръката или ножа, идва силата на огнестрелното оръжие и взрива. Но всички те действат на същия принцип – нанеси удар.

Има още по-високо въздействие, когато усещаме не самия удар, а неговото последствие, както при радиоактивно облъчване.

А в наши дни се повява даже психотронно оръжие, което действа не на тялото на човека, а на неговата психика.

Човечеството, по начина на своето развитие, използва все по-високи енергии, които ние още не чувстваме и не различаваме със своите чувствени органи. Но усещаме техните последици, когато се почувстваме зле.

Но по-високо стои духовната сила. Тя не се намира в материята, във вълните, дори в мислите. Тази сила е неуловима за детекторите в този свят. И тази сила не е възможно да се използва за зло!

Тук действа забраната Първо съкращаване (Ц”А – Цимцум Алеф). Тя може да бъде използвана само с намерение за отдаване, т. е. за благото на другите (ближния).

Всичките хиляди години в развитието на човечеството са били нужни за това да ни доведат до извода, че ние не трябва да използваме силата на злото и сме длъжни да ограничим своя егоизъм, използвайки го само за отдаване, за благото на ближния!

Духовното оръжие е оръжието на любовта. Това е много силно оръжие и то трябва да покаже на човека, че е длъжен да премине към друго възприемане на реалността и на света през своя живот.

Това не е усъвършенствана пръчка в ръцете, а, да допуснем – цвете… И то притежава необикновена сила, ако съумеем да я използваме.

И когато започнеш да използваш тази духовна сила, то висшата сила, управляваща цялото мироздание, вече ще работи на твоя страна и вместо теб ще изпълнява тази работа.

Ти само трябва да я привлечеш на помощ, а не да я търсиш в себе си. Ти привличаш Твореца, за да действа Той.

Всичко в този свят зависи от човека, който привлича светлината от висшия, и неговото „оръжие” е разпространението на науката Кабала.

От урока по статията „Предговор към Паним Меирот” 27.06.2010 г.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: