Кабалистите – за целта на творението, част 11

Скъпи приятели! Моля ви да задавате въпроси по темата на тези цитати на великите кабалисти. Обещавам да отговарям на тях.

Забележките в скобите са мои.

Защо Творецът е възложил на нас бремето на творението?

Ако целта на методиката на Кабала и на всяко творение, се явява извисяването на низшето човечество, докато не станем достойни за това необикновено величие – сливането с Твореца, то нали първоначално Творецът е могъл да ни създаде в това величие и да не обременява с усилия творението за поправяне по метода на Кабала?

Това може да се обясни с изказванията на мъдреците, гласящи, че ползващият се от плодовете на труда на другите, се притеснява да погледне на себе си, понеже той е загубил човешкия си облик…

А тъй като Творецът е съвършен, не може да произлезе от Него нещо несъвършено (усещащо срам, вместо наслаждение от Него  ).

И затова, за да имаме възможност да се наслаждаваме от плодовете на своите усилия, Той ни е приготвил тази работа и е създал творение в толкова низша форма.

И с помощта на тази работа (по поправянето на своята егоистична природа), ние достигаме нашето величие със своите собствени усилия, а цялото наслаждение от Твореца, получавано от нас, ние усещаме като имащи право на него (заслужено), а не като получаващи подарък (чувство на срам – създадени като неравни, не сме в състояние да върнем разкриващата се Любов, изхождаща от Него).

Баал аСулам, “Любов към Твореца и творенията

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed