Кабалистите – за целта на творението, ч.9

Драги приятели! Моля ви да задавате въпроси по темата на тези цитати на велики кабалисти. Обещавам да отговарям на тях.

Постигането на Целта на творението е възложено на цялото човечество

Творецът желае поправянето на целия свят. Затова мъдреците са казали, че всяка дума, излизаща от устата на Твореца, се разделя на 70 езика, което говори за готовността, която съществува в Тора, за поправянето на всички народи.

Рав Авраам-Ицхак Кук. Меорот Ария към Хануке, 88.

В края на своето развитие, цялото човечество неизбежно трябва да стигне до разкриване на Твореца и да завърши дългия път на развитие, постигайки онова, за което са писали мъдреците: „И напълни се земята със знание за Твореца, както водата на морето покрива сушата“.

„И няма повече човекът да учи ближния си на постиженията на Твореца, тъй като всички ще знаят за Мене – от малко, до голямо“.

И казано е: „И няма да се скрива повече твоят Учител и очите твои ще видят Учителя твой“. И ще се стекат към Него всички народи.

Баал аСулам   „Същност на науката Кабала„.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: