Кабалистите – за целта на творението, ч.10

Драги приятели! Моля ви да задавате въпроси по темата на тези цитати на велики кабалисти. Обещавам да отговарям на тях.

Постигането на Целта на творението е възложено на цялото човечество

Окончателното поправяне на света ще настъпи, когато всички се обединят в своя стремеж към Твореца.

Баал аСулам. „Поръчителство“, п.20.

Всеки човек е длъжен да постигне корена на своята душа.

Баал аСулам. „Съзидателният разум“.

За всеки човек е подготвено да придобие всички прекрасни постижения, с които Творецът в замисъла за творението е намислил да наслади всяко създание. А този, който не е бил удостоен в това прераждане (кръгооборот), ще се удостои във второто и така нататък, докато не се удостои да завърши замисъла на Твореца, както е написано в Книгата „Зоар”.

Баал аСулам. Предговор към ТЕС, п.155.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: