Кабалистите – за целите на творението, ч.12

Скъпи приятели! Моля задавайте въпросите по темата на тези цитати на великите кабалисти.  Обещавам да отговарям на тях.

Бележките в скобите – мои.

Защо Творецът е възложил на нас бремето на творението?

Първото правило, известно ни за намерението на Създателя е това, че в своето желание да наслади е искал да предложи на всичко съществуващо да приеме Неговото добро. Но за да бъде това добро съвършено, е нужно да го получи като право, а не като милост, за да не ги мъчи срам, като вкусващия чужд хляб.

И за да ядат заслужен хляб, (да станат независими, не като творения, а като Него) Той е създал светът (специално заради тях) такъв (развален от Него), за да има какво да поправят, макар на Него това да не му е нужно, но благодарение на това поправяне (което те сами извършват) – ще се удостоят (ще станат самостоятелни, като Него).

Рамхал, „Клалей Питхей Хохма ве-Даат“ (Клал 1)

Ето, този принцип: Всевишния е сдържал себе си, по-точно сдържал е способността си да създава (съвършенство), и е създал не според силата си (съвършени творения), а така, както е искал и е замислил, и затова (специално усилие да съкрати Себе си, съвършенството Си, проявлението Си) е направил създанията несъвършенни, за да (имат възможност) да изпълнят сами себе си (до съвършенство, до Неговото ниво, подобни на Него).

Тогава (достигнатото от тях самите) съвършенството ще стане тяхна (заслужена) награда за (техния) труд, вложен в неговото достигане. И всичко това (създаденото от Твореца зло и възможност за поправянето му на добро) произлиза само от Неговото желание да даде (на творенията) съвършеното добро.

Рамхал. Даат Твунот, 28.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: