За необходимостта от разпространение на науката Кабала

„Предговор към книгата „Паним меирот“, п.5: И оттук разбери казаното в „Зоар”: „Благодарение на тази книга ще излязат синовете на Израел от изгнание“.

И това се среща още в много източници, в които се говори, че само чрез разпространение на науката Кабала сред масите, ще бъдем удостоени с пълно освобождение.

И е казано от мъдреците: „Нейната светлина връща към източника“… Така че всеки поотделно и всички заедно не ще могат да изпълнят своето предназначение, заради което са били създадени, освен чрез постигане вътрешната част на Тора и нейните тайни.

… И в съответствие с това, разпространението на науката Кабала и идването на Машиаха зависят едно от друго.

С други думи, нашето поправяне е невъзможно без разпространението на науката Кабала. Човек е устроен така, че сам не може да се свърже с висшия свят, тъй като е противоположен на него. Той може да направи това само по „изкуствен“ начин.

Ние се намираме в този свят, в това егоистично желание, за себе си. В това желание може да се пробуди малко егоистично желание към висшия свят – точката в сърцето.

В сърцето, желанията на този свят, усещаме празнота, разочарование. И в допълнение към това усещане за празнота в нашия свят, в нас се събужда точката в сърцето – неразбираем стремеж, тъга за нещо по-висше.

Тези две желания заедно: празнотата по отношение на този свят и стремежът към висшия свят, са подготовка към усвояване на висшия свят.

Това е максималното, което човек получава вътре в себе си, в нашия свят, за своя духовен напредък.

Останалото получава отвън – изкуственото средство в този свят – кабалистична група, книги и учител.Това са средства, приготвени за нас свише – в нашия свят тази възможност не съществува.

Излиза, че вътре в човека се намира зародишът на бъдещето – точката в сърцето. И извън него възниква зародишът на бъдещото обкръжение – книги+учител+група – чрез това обкръжение той се съединява с духовния свят.

Авраам е разкрил възникването в човека на:

(.) на душата + обкръжението (книги+учител+група),

даващи възможност да се привлича светлина от духовния свят, развиваща от (.) на душата, за да може чрез развитата душа, човек да се издигне в духовното.

(.) и нейното обкръжение – нашето 1. най – малко и 2. разбито (станало егоистично) духовно състояние.

Използвайки го, ние можем да поправим (.) – разбития (егоистичен) зародиш на душата (.).

Затова разпространението на науката Кабала е абсолютно необходимо – без това никой от нас няма да знае какво трябва да правим: как с помощта на обкръжението (книги+учител+група) да развием зародиша на душата (.) и да усетим в него поправения и развил се духовен свят.

От урока по статията „Предговор към „Паним Меирот“, 30.06.2010

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: